Sar Beni

38 4 1
                  

Olurda birgün sevecek olursan beni
En derin yaramdan sar bedenimi...🖤

Sensizlik Gitsin Sen Kal Bu Gece...Where stories live. Discover now