For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Giải thích các tỉ lệ kèo trong cá độ!

36.9K 0 1

Luật chơi như sau:

- Đội A - Đội B: 0 - 0: Đồng banh

Nếu A thắng: người đặt A $X được $X, người đặt B $Y thua $Y

Nếu hoà : hoà tiền

Nếu A thua : người đặt A $X thua $X, người đặt B $Y thua $Y

- Đội A - Đội B: 0 - 1/4: Đồng banh nửa trái

Nếu A thắng: người đặt $X cửa A được $X, người đặt $Y cửa B thua $Y

Nếu hoà : người đặt $X cửa A thua $X/2, người đặt $Y cửa B được $Y/2

Nếu A thua : người đặt $X cửa A thua $X, người đặt $Y cửa B được $Y

- Đội A - Đội B: 0 - 1/2: Đội A chấp hoà

Nếu A thắng: người đặt A $X được $X, người đặt B $Y thua $Y

Nếu hoà : người đặt A $X thua $X, người đặt B $Y được $Y

Nếu A thua : người đặt A $X thua $X, người đặt B $Y được $Y

- Đội A - Đội B: 0 - 3/4: Nửa trái một trái

Nếu A thắng cách biệt 1 bàn: người đặt $X cửa A được $X/2, người đặt $Y cửa B thua $Y/2

Nếu A thắng cách biệt 2 bàn trở lên: người đặt $X cửa A được $X, người đặt $Y cửa B thua $Y

Nếu A hoà hay thua: người đặt $X cửa A thua $X, người đặt $Y cửa B được Y

Cứ tiếp tục như vậy với các tỉ lệ:

- Đội A - Đội B: 0 - 1: A chấp 1 hoà

- Đội A - Đội B: 0 - 1 1/4: A chấp 1 thua nửa tiền.

v.v...

Ví dụ nhé:

Vẫn quen theo kiểu ngôn ngữ cá độ của Việt Nam là: Chấp hòa ăn được hay chấp 1 trái hay là chấp 1 hòa.

Ví dụ Milan đấu sân nhà nhé, thì chutho làm cái lấy Milan chấp một hòa đánh 100 bài viết chẳng hạn nhé, thì trước khi vào trận tỉ số đã là:

Milan - Fiorentina 0 - 1

- Nếu kết thúc trận đấu tỉ số sẽ là hòa cho cả 2 bên tức là 1-1 ; 2-2 thì chutho sẽ thua

- Nếu kết thúc trận đấu mà Fiorentina thắng thì đương nhiên chutho thua goài

- Nếu kết thúc trận đấu mà Milan thắng chênh lệch 1 bàn tức là Milan - Fiorentina 2 - 1 thì sẽ là hòa cho cả 2 bên ko bên nào thẳng cả.

- Nếu kết thúc trận đấu mà Milan thẳng cách biệt 2 bàn trở lên tức là Milan - Fiorentina 3 - 1 thì đương nhiên chutho thắng hoàn toàn.

Tỉ lệ là:

Milan bỏ 1 ăn 1.53

Hòa thì 1 ăn 3.50

Fiorentina bỏ 1 ăn 7.50

Tức là số lượng bài viết các bạn đặt là 100 chẳng hạn thì sẽ có 3 trường hợp xảy ra:

- Nếu Milan thắng thì chutho sẽ được 153 bài (tức là 100 x 1.53 ) còn các bạn bị trừ 153 bài

- Nếu Fiorentina thẳng thì các bạn được 750 bài ( tức là 100 x 7.50 )còn chutho bị trừ 750 bài

Giải thích các tỉ lệ kèo trong cá độ!Đọc truyện này MIỄN PHÍ!