Confrontation

16 1 0


"Auntie,where's Chim?"

Kahit nasa kalagitnaan siya ng paghahanap niya ng donor,nagmamadaling nagpunta siya agad kay jimin matapos na tumawag ang Kuya Jihyun nito sa kanya at sinabi ang nangyari kina jimin at sa boyfriend nito.

Nanggagalaiti siya sa galit kay Taehyung subalit mas importante sa kanya na masigurong ayos lang si Jimin bago niya kokomprontahin si Taehyung.

"He's in his room,Jungkook. Salamat at dumating ka,kanina pa siya nagkukulong sa room niya eh"

"Kumain na po ba siya?"

"Hindi pa nga,kanina pa namin siya tinatawag ni jihyun di naman siya sumasagot"

"Ako na po ang bahala,auntie"

Sabay pa silang napabuntong-hininga ng butihing ginang saka siya sinenyasan ng umakyat sa room ni Jimin. Tumango naman siya at agad na nakarating doon sabay katok.

"Ji,it's me..can i come in?"

Walang sumagot kaya kumatok siya ulit,at sa pangatlong katok niya dinig niya ang mga mahihinang yabag at ang pag-click ng lock ibig sabihin pumapayag itong makapasok siya.

Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at nadatnan niyang nakaupo ito sa sahig malapit sa pintuan kaya tila hindi na ito nahirapang pagbuksan siya.

Halata sa mukha nito at tila pagod na mga mata na galing ito sa pag-iyak,kaya tila may kung anong dumukot sa puso niya habang pinagmamasdan ito sa ganitong sitwasyon.

"K-Kookie"

Namamaos pa nitong tawag sa kanya at nagsimulang mag-unahan sa pagpatak ang tila mga crystal nitong luha that made his heart broke a hundred times.

Mabilis na lumapit siya dito at lumuhod sa harapan nito,locking Jimin in his arms. Agad pa itong nagsumiksik sa kanya at mahinang humagulgol sa kanyang mga bisig.

"Shh,it's ok Ji..cry as long as you want. Andito na'ko hm?"

"K-Kookie"

"Mhm~ what is it baby ko?"

"I...d-dito ka lang hm? S-Si Taehyung..si Tae--

"I know baby..sinabi na ni Kuya Jihyun ang lahat..Wag mo ng pilitin ang sarili mo kung di mo na kaya"

Tanging mga yakap lang ang kaya niyang gawin para kahit papa'no ay mapagaan niya ang loob nito na halos isang oras ding umiyak sa kanyang mga bisig habang nakakandong ito sa lap niya.

"Sorry..p-palagi na lang kitang inaabala,nagiging pabigat na'ko sayo at sa lahat-

"Don't say that,Ji. Never kang naging pabigat sa lahat lalo na saken. You're my little prince,and I'll do everything for you. Isang beses na sabihin mo pa yan,iki-kiss kita..did i made myself clear?"

Pagbibiro niya para subukang mapatawa ito at hindi naman siya nabigo as Jimin let out a low chuckles.

"Opo Kuya"

"Aishh wag mo nga akong tinatawag na ganyan"

"O sige,ano na lang best friend?"

"Eww nooooo!!!"

Napangiti na siya nang tumawa na ito ng malakas while weakly hitting him on his chest.

"Maka-eww ka naman hahaha. O ano bang gusto mong itawag ko sayo?"

"Baby or i could be your daddy too"

"Yuckkkkk!!!"

Siya naman ang natawa ng malakas dahil sa cute na reaksyon nitong yun. Okay na siya ulit dahil napangiti at napatawa na niya ito. Ito lang naman ang gusto niya,ang makita itong palaging masaya.

Kookmin's Love Is BlindWhere stories live. Discover now