Cau 2: y thuc la gi....

9.8K 0 0

Câu 2: ý thức là gì?nguồn gốc bản chất của ý thức?

III - Ý THỨC, MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC :

1/ Phạm trù ý thức :Triết học mác-Lê nin cho rẳng : ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan, hay nói cách khác ý thức chẳng qua chỉ là hình ảnh của TGKQ di chuyển vào đầu óc người và cải biến đi.

Ta nói ý thức là " Hình ảnh chủ quan" chính là muốn nhấn mạnh vào sự phản ánh, là phản ánh của con người ; vì vậy mà hình ảnh đó mặc dù tồn tại ở TGKQ khi phản ánh vào óc ngời nhưng vẫn phụ thuộc vào con người ở các mặt : tâm, sinh lý, yêu cầu, điều kiện, hoàn cảnh của sự phản ánh - cho nên kết quả phản ánh có thể khác nhau thậm trí trái ngược nhau ;

Ví dụ : 2 người : 1 là Kiểm lâm, anh kia là ngời khai thác gỗ, khi đứng trước một khu rừng già xanh tốt : Người kiểm lâm tưởng tượng ra hình ảnh phải bảo vệ, duy trì cho khu rừng luôn xanh tốt, phát triển. Người kia lại tưởng tượng : những cây rừng đổ xuống, những đoàn xe nối đuôi nhau trở gỗ từ rừng về thành phố biến chúng thành : giường, tủ, bàn, ghế....

Câu 2:/ Nguồn gốc, bản chất của ý thức :

Nguồn gốc của ý thức :

+ Một là : Phải có bộ óc ngời phát triển cao - Như vậy, có thể khẳng định ý thức là thuộc tính của vật chất - không phải mọi dạng vật chất mà là dạng vật chất là óc ngời phát triển cao.

+ Hai là : Phải có thế giới khách quan ( TN,XH ) tồn tại bên ngoài - TGKQ là đối tượng phản ánh của ý thức, không có TGKQ thì chẳng có gì để mà phản ánh cả .

Ví dụ : Một đứa trẻ ở vùng cao chưa bao giờ đến biển, không có tivi để xem, nó không thể tưởng tượng sóng biển là thế nào ; Ngược lại một em bé ở đồng bằng, chưa bao giờ nhìn thấy con hươu, con nai - bắt nó tả về chúng sẽ không thể tả được .

Như vậy, có thể nói nguồn gốc TN của ý thức chính là óc người và TGKQ .

- Nguồn gốc xã hội ( 2 yếu tố ) :

+ Một là : Lao động - Vì sao vậy ? Vì nhờ lao động mà vượn ngời từ trên cây xuống đất, đứng thẳng, bàn tay được giải phóng và khéo léo hơn, chế tạo ra công cụ sản xuất, sáng tạo ra các giá trị VC, tinh thần

+ Vì nhờ lao động mà các giác quan của người phát triển.

+ Vì cũng nhờ lao động mà cơ cấu thức ăn thay đổi, con người ăn thịt tăng lên nhờ đó mà óc người đã phát triển, ý thức ra đời .

+ Vì nhờ lao động mà quan hệ giao tiếp người với người tăng dần, ngôn ngữ phát triển .

Ví dụ : Đứa trẻ mới ra đời kết hợp vừa chỉ vật, vừa dạy nói thì tư duy mới phát triển, không thể tự nhiên mà chúng biết tất cả .

# Một ngời thiểu năng về não, tất nhiên ngôn ngữ sẽ không phát triển .

Do đó, trước hết là lao động, cùng với lao động là ngôn ngữ, đó là 2 "kích thích" chủ yếu tạo ra ý thức .