Cau 1: Pham tru vat chat

7.2K 4 7

Cau 1:

II - PHẠM TRÙ VẬT CHẤT :

Theo quan điểm duy vật thì bản chất TG là VC , tồn tại khách quan, độc lập với ý thức và biểu hiện qua các dạng cụ thể của nó.

Vậy vật chất là gì ? Có nhiều quan niệm khác nhau của các nhà triết học duy vật :

1/ Quan niệm của các nhà triết học duy vật trớc Mác về vật chất:

- Thời cổ đại 

: ở phương Tây :Ta lét cho rẳng VC có từ "nước",Anaximen "không khí". Hê raclít "lửa", Đêmô crit " nguyên tử". ở phương Đông người Trung quốc cho rằng VC là Ngũ hành " kim, mộc, thủy, hỏa, thổ", người Ân Độ là " đất, nước, không khí, lửa" . Tất cả các quan niệm này tuy còn hạn chế nhng đã góp phần đấu tranh chống CNDT.

- Thời cận đại : phải kể đến các nhà triết học Bêcơn, Hốp xơ, Xpinôda, Đidrô, Honbach... đặc biệt Honbach đã cho rằng " VC là tất cả những gì tác động vào giác quan ta. Những đặc tính khác nhau của các chất mà ta biết đợc là nhờ cảm giác"( Hệ thống tự nhiên của Hônbach).

- Thời kỳ phát minh vật lý cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Đó là những dạng mới của VC như dạng trường (điện từ, lực hấp dẫn ), dạng hạt ( elechtron, proton, và các hạt cơ bản khác) đã làm cho quan niệm đúng về vật chất tiến thêm những bước mới.

Tuy nhiên có thể nói : Các quan niệm trước Mác mặc dù đã rất tiến bộ song vẫn

đồng nhất VC với Vật thể, quy VC về một dạng Vật thể nào đó.

2/ Quan niệm triết học Mác-Lênin về vật chất :

- Mác-Ăng ghen tuy chưa đưa ra định nghĩa về VC nhưng 2 ông đã đề cập một cách rõ ràng về phạm trù VC, tính thống nhất của TG, đối lập giữa VC và YT...

- Đặc biệt Lê nin đã định nghĩa về VC như sau :

"Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác ".

- Thời cận đại : phải kể đến các nhà triết học Bêcơn, Hốp xơ, Xpinôda, Đidrô, Honbach... đặc biệt Honbach đã cho rằng " VC là tất cả những gì tác động vào giác quan ta. Những đặc tính khác nhau của các chất mà ta biết đợc là nhờ cảm giác"( Hệ thống tự nhiên của Hônbach).

- Thời kỳ phát minh vật lý cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Đó là những dạng mới của VC như dạng trường (điện từ, lực hấp dẫn ), dạng hạt ( elechtron, proton, và các hạt cơ bản khác) đã làm cho quan niệm đúng về vật chất tiến thêm những bước mới.

Tuy nhiên có thể nói : Các quan niệm trước Mác mặc dù đã rất tiến bộ song vẫn

đồng nhất VC với Vật thể, quy VC về một dạng Vật thể nào đó.

2/ Quan niệm triết học Mác-Lênin về vật chất :

- Mác-Ăng ghen tuy chưa đưa ra định nghĩa về VC nhưng 2 ông đã đề cập một cách rõ ràng về phạm trù VC, tính thống nhất của TG, đối lập giữa VC và YT...

Cau 1: Pham tru vat chatĐọc truyện này MIỄN PHÍ!