CHAPTER 29

988 45 21
                         

CHAPTER 29

Christmas break and we really went to South Korea together with Xanthe, Diane, Selene, Neo, and Cupid.

The others couldn't join us because they had separate plans with their families.

We tried our best not to think about our problems. My mother is not very happy that I spent time with Eliot but she didn't stop me from going. Lalo na nang nagalit si daddy dahil gusto niyang h'wag kaming idamay sa gulo nila.

Sobrang nag-enjoy kami sa naging vacation namin. We bought some merchandise at nakakatuwa dahil mas mura sila roon, kayang-kaya naming mabili.

We visited some places pa kung saan nagshoot ng Legend of the blue sea, Goblin, at kung ano-ano pang pamilyar na lugar sa amin.

And now we're back at school.

Malapit na kami mag second year, kailangan ko lang i-maintain ang grades ko.

So far hindi naman ako ginugulo ni Ivory ngayon.

Eliot:
Lunch together?

Ako:
Please :( I want some pumpkin soup. T^T

Eliot:
Got you.

Eliot:
See you at lunch. I love you.

Napangisi naman ako sa reply niya at nagreply na rin ng I love you too.

Lunch break and just like what we've planned, I'm now eating lunch with my boyfriend, Eliot.

I invited my friends, especially Xanthe to join us but they refused, saying that they want to give us some alone time to cherish our moments together.

They sound really silly that time, but I didn't know that something really bad will happened.

Eliot's mom went to the cafeteria to make a scene. She's with Ivory.

"Makipaghiwalay ka sa kaniya, Eliot! Napagbigyan na kita ng ilang buwan. It's time for you to be a good son and leave that daughter of a bitch!" She exclaimed.

Nagtitinginan na ang mga schoolmate namin at nagsisimula na rin akong panlambutan ng tuhod. Nahihiya ako sa nangyayari ngayon sa totoo lang.

Hindi ko akalain na mangyayari 'to. She's humiliating us, hindi ko alam kung ayun ba ang dapat kong pagtuunan ng pansin.

O ang kagustuhan niyang mangyari? Ang makipaghiwalay sa akin si Eliot.

"Auntie, let's go. I'm sure Eliot will make up his mind and leave that bitch." Kalmado ang boses ni Ivory nang sabihin niya iyon kaso nang tumingin siya sa akin ay naging masama ang timpla ng kaniyang mukha bago ako inirapan.

"Mom, please, stop making a scene." Eliot pulled me out of the cafeteria at nanginginig lang ako magdamag dahil doon.

"Avery, I'm so sorry."

Blangko ang isip ko sa maghapong iyon. Natatakot ako sa puwedeng mangyari. I already expected this pero ngayong narito na ay nakakapangkaba pala talaga. Masakit pala talaga sa pakiramdam.

"Gusto ko na lang umuwi, Eliot..."

Hinatid ako ni Eliot ng araw na iyon sa bahay, my mother's face look so bitter when she saw Eliot in front of our gate but she didn't say anything.

Pakiramdam ko ay napagsabihan siya ni daddy kahit papaano.

Hindi na ako pumasok sa klase ko dahil doon.

I just went to lock myself to my room and cry.

I feel like I'm slowly becoming a burden to Eliot.

When Eggs Meets The Army.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon