CHAPTER 28

605 34 4
                         

CHAPTER 28

I'm sitting beside Eliot now as we watch the night sky from the rooftop of our university. We just sneaked inside because the classes are already over and it's already ten in the evening.

There's a long silence between the two of us. After their gig, we decided to take a walk and ended up being here.

Even when we're walking, we were quiet.

It's like that we are lost of words or we just don't know what to say. We don't know how to start, or know how to open up the topic.

Napayakap ako sa sarili ko nang maramdaman ko ang lamig. Palamig nang palamig ang simoy ng hangin habang palalim nang palalim ang gabi.

"I've heard you had a fight with Ivory." Nang sabihin niya iyon ay nakatingin siya sa braso ko.

Dahan-dahan ko namang itinago sa likuran ko ang mga brasong sugatan ngayon. Umiwas din ako ng tingin dahil hindi ko kayang titigan ang kaniyang mukha, lalo na ngayon na sobrang dilim ng titig niya.

He looks angry and at the same I can see the gentleness to his eyes. Parang galit ito dahil sa mga kalmot na natanggap ko.

I can't put all the blame to Ivory, to be very honest.

She was just furious. Wala siyang alam sa nangyayari kaya maaaring iba talaga ang opinion niya. At ako, dapat nagpakumbaba na lang ako.

Kasi hindi naman siya importanteng tao sa buhay ko, wala dapat akong pakialam sa kaniya.

And I know to myself that I didn't use Eliot.

I love Eliot.

"I'm going to apologise to her tomorrow," his expression darkened to what I said. He looks irritated as his jaw clenched.

I don't know if Ivory deserves the apology but I don't want any conflict between the two of us. We are classmates and she is older than me. If she couldn't respect me, then, I was born to respect people. I'll give her the respect, hindi dahil deserving siya, kundi dahil pinalaki akong maayos ng magulang ko.

"I know she's the one who started the fight, Avery." He said in a bit husky tone, namamaos at parang nahihirapang magsalita. He's having a hard time right now, I know.

"I just want to know what's the reason..." He sighs.

Binaling ko na ang tingin ko sa kaniya at napakurap-kurap ako nang maramdamang parang naluluha na naman ako.

"She said I was just using you..." my voice cracked.

Unti-unti namang lumambot ang ekpresyon niya nang marinig ang boses ko. Marahas ang naging paghinga niya bago hinawakan ang kaliwang kamay ko at hilain ako papalapit sa kaniya.

Naramadaman ko ang kaniyang paghinga sa aking ulo bago nito marahang halikan ang tuktok ng ulo ko.

"No, you're not..." namamaos niyang sabi.

Pumikit naman ako ng mariin.

"I'm the one who made a way to be closer to you. You're not using me, you don't." humigpit ang pagkakayakap niya sa akin.

"None of us is at fault for whatever issue our parents have. It's not our fault." nahihirapan niyang sabi.

Inangat ko ang braso ko at niyakap siya pabalik.

"It will be hard for us, Avery. But trust me, I won't let go of you. Malalagpasan natin 'to." he said, full of assurance.

Tama ka, Eliot.

Mahihirapan talaga tayo.

Kahit wala sa atin ang nagsasabi.

Kahit wala sa atin ang handa pang harapin ang katotohanan.

When Eggs Meets The Army.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon