Disclaimer

6K 74 6
                         


I made this family tree kasi nagpost si Ate @xxkanexxna may prize kapag nagawa ang Family tree ng characters niya. And we have to put some effort so ito na 'yon.

Pinaalam ko sa kanya if I can continue posting the family tree here, and pwede naman daw. 

Pinaghirapan naming gawin ito ng friend ko, alam ni Ate na pinaghirapan namin 'to so please don't repost. :(

 :(

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.
xxakanexx Family TreeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon