Insomnia

11 1 0
                     

Si Anna ay isang avid fan ng mga horror movies or stories. Ang manood ng mga karakter sa palabas na nagiging baliw sa takot ay isa sa mga nagpapasaya sa kaniya. Tila ba nagiging dahilan iyon upang magkaroon siya ng inspirasyon na takutin pa lalo ang kaniyang mga klasmet, na walang ibang ginawa kundi ang pagtawanan siya, dahil sa pagiging weird niya. Hindi naman niya kasalanan kung bakit niya gusto ang mga nakakatakot na pelikula, tutal lahat naman ay may kaniya-kaniyang kasiyahan.

Ngunit isang araw, habang siya'y pauwi mula sa mahaba't nakakabagot na klase ay bigla siyang napahinto sa paglalakad. May isang babae kasi na bigla na lamang sumulpot sa kaniyang harapan at nalaglag sa bulsa ng bag nito ang isang kulay pulang kahon ng CD tape. Hahabulin niya sana ang babae upang isauli ang nahulog nito, subalit hindi niya na ito makita pa sa dami ng estudyanteng nakaharang. Sa kabilang dako ay hindi niya mapigilan na maintriga kung anong klaseng tape ito. Inilagay niya ito sa bag at iniuwi. Naisip niyang ibigay na lamang ito sa guwardiya kinabukasan kung sakaling hanapin iyon ng may-ari. Pagkauwi niya'y nagdahilan siyang marami siyang proyektong kailangan tapusin, kaya hangga't maaari ay walang gagambala sa kaniya. Walang nagawa ang kaniyang ina dahil naiintindihan naman nito ang kalagayan ng anak bilang isang junior high school.

NANG mapag-isa siya sa kaniyang kuwarto ay binuksan niya ang kulay pulang lalagyan ng CD. Napanguso pa siya dahil wala naman siyang ibang nakita na maaaring magbigay sa kaniya ng clue kung anong klaseng palabas ang laman niyon. Gayunpaman ay isinalang niya agad ang tape at komportableng umupo sa kaniyang sooa, habang hawak ng mahigpit ang unang naroon. Umaasam na sana'y isang nakakapanabik na palabas ang lumabas.

HINDI malaman ni Anna kung ilang minuto nang nakasalang ang tape, ngunit walang ibang lumabas sa screen kundi white static lamang. Nababagot na siya sa nakikita subalit wala sa kaniyang hinuha na magsisitaasan ang kaniyang balahibo dahil dito. Lumamig ang buong kuwarto at tila may kung anong nilalang ang umaaligid sa kaniya.

Umiling siya nang umiling. Hindi. Hindi ito totoo. Paniguradong dinadaya lamang siya ng kaniyang imahinasyon dahil sa misteryosong tape na ito.

Matapos ang dalawampung minuti ay napagpasiyahan niyang tumayo upang patayin ang tape. Aabutin pa lamang niya ang remote sa ibabaw ng mesa, ay biglang namatay ang ilaw. Nawalan ng kuryente at dumilim sa paligid, maski ang TV ay namatay. Bagaman, aminado siyang mahilig siya sa mga horror movies, takot naman siya sa dilim at masikip na sulok. Nagsimulang magtubig ang kaniyang mata sa takot at nais niyang sumigaw.

"Nay!"

Subalit, napatigil siya. Bakit wala yatang may lumalabas na boses sa kaniyang bibig. Kinapa niya ang leeg at nagsimulang umiyak. Humahagulhol na siya't lahat, ngunit hindi niya pa rin iyon marinig. Hindi niya malaman kung siya at nabingi o napipi.

Makalipas ang ilang minuto ay bumaha ang ilaw sa kuwarto. Dahil sa takot ay sinubukan niyang sumigaw.

"Nay!!" Sobrang lakas ng kaniyang pagbulahaw na agad namang pagbukas ng pinto sa kaniyang kuwarto. Dinaluhong niya ng yakap ang kaniyang ina at sa mga balikat nito ay ngumoyngoy siya sa takot.

"Tahan na. Nawalan lang ng kuryente panandalian dahil nasunog ang poste sa kabilang kanto. Ikaw naman makaiyak diyan, e." pang-aalo ng kaniyang ina habang hinihimas ang kaniyang likod.

NANG gabing iyon, matapos ang lahat ay hindi niya na tinangka pang kunin ang tape sa DVD player. Napagod siya sa pag-iyak kaya naman nais na lamang niyang humiga at matulog.

PABILING-BILING, paikot-ikot sa higaan... Si Anna ay nanatiling mulat ang mata at hindi makatulog. Ngayon lamang niya maranasan ang hindi kaagad makatulog. Noon kasi matapos niyang manood ng nakakatakot ay agad siyang mahimbing na nakakatulog, ngunit kaibahan ngayon. Kahit anong subok niyang pumikit at dapuan ng antok ay hindi iyon mangyari. Bumabagabag pa rin sa kaniyang isipan ang misteryosong tape na iyon. Tumayo siya sa kama at pumunta sa kusina. Nagtimpla ng gatas matapos ay nilagok iyon nang biglaan, nang lumigamgam ang tubig. Bumalik siyang muli sa kuwarto at humiga matapos ay ipinikit ang mata. Subalit, kahit anong gawin niya'y hindi siya dapuan ng antok.

KINABUKASAN, pumasok siya ng walang tulog. Saksi ang nangingitim niyang mata at panay hikab niyang bibig. Kahit ang ina niya ay nagtataka sa kaniyang itsura, subalit tinugon na lamang niya ito ng, "Marami lang akong binasa kagabi kasi malapit na ang exam." Walang katotohanan iyon. Dahil kahit kailan ay hindi pa naranasan ni Anna ang magpuyat upang mag-aral.

Lumipas ang dalawang araw. Lumalala ang sitwasyon ni Anna. Walang tulog at madalas ang iritable ang kaniyang itsura. Ayaw niya ng kinakausap at ayaw niyang magpagambala. Madalas ay nadadatnan siya ng kaniyang ina na nakatitig sa TV kahit wala namang nakasalang doon. Madalas din ay umiiyak si Anna dahil sa mga nararanasan. Napapabayaan ang sarili. Maski ang mga kaeskwela at kakilala ay nasusungitan niya. Sinasabi ng mga ito na parang hindi na siya ang Anna na kilala nila.

Pangatlong araw, pagkauwi mula sa eskwelahan ay agad na pumasok sa kuwarto si Anna. Makalipas ang ilang minuto ay narinig ng ina ni Anna ang pagkalabog ng kung anong bagay mula sa kuwarto niya, kaya dali-dali itong sumaklolo.

"Anong nangyari? Anna—" naputol ang kaniyang sasabihin nang madatnan niya ang kalagayan ng kuwarto.

Tila may kung anong delubyong pumasok sa kuwarto ng anak at pinasisira ang mga gamit. Magulo ang mga damit at lasog-lasog ang TV at DVD.

"Anna!" Galit niyang sigaw sa anak. "Bakit kailangan mong pagbuntunan ang mga gamit sa galit mo? Ano bang nangyayari sa'yo?!"

Sa nangingitim na mata at nangangapal na eyebags ay sinamaan lamang siya ng tingin ng anak. Dumiretso ito sa kama at sumiksik sa pinakasulok.

"Anna!!" Subalit walang naging tugon mula dito. "Mag-usap tayo bukas, ha!"

KINABUKASAN isang nakakagulantang na pangyayari ang nasaksihan ng kaniyang ina. Ang bangkay ng kaniyang ay nadatnan niya sa kama nitong naliligo sa sarili nitong dugo. Mula sa bubog ng TV ang ginamit nitong panglaslas sa pulupulsuhan nito.

NANG malaman iyon ng lahat ay lubha silang nalungkot. Kahit anong tingin nila sa sitwasyon ay walang ibang ipinapahiwatig dito, kundi ang katotohanang kinitil ni Anna ang sariling buhay.

Ang tape na nakasalang sa DVD ay wala na roon. Misteryo itong dumating, misteryoso rin itong nawala. Hanggang ngayon ay walang nakakaalam kung sino ang kasunod nitong biktima.

/
BRUHANGMEOW ~

𝗥𝗔𝗡𝗗𝗢𝗠 (𝗼𝗻𝗲-𝘀𝗵𝗼𝘁 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲𝘀) Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon