"Gabi na para pag-usapan pa natin ang bagay na iyan, hindi ba pwedeng ipagpabukas?" sagot niya sa sinabing iyon ng binata.

"Is there a change kung ipagpabukas pa? This is for my child at makikinig ka sa akin," mabalasik na turan ng binata sa kanya. Walang magawa si Norain kundi sundin ang gusto ng hudyong lalaking 'to. Pero 'pag tila mapapansin niyang sumosobra na ito saka na niya ito babarahin. Aba't hindi pwedeng heto nalang ang masusunod lalo na't kung mangyari mang maging asawa siya nito. Hindi ba't binago niya ang sarili para hindi maging sunud-sunuran ng kahit na sino?

"Then, go on. Makikinig ako," sagot na lamang niya sa binata. Ngunit ang totoo pinipigilan niya ang sarili na huwag tarayan ang damuhong lalaki na akala mo kung sino. Hindi naman siya perpektong tao para hindi magkasala. Lahat ng tao'y nagkasala hindi ba? At lahat ay may second chance. At sigurado naman siyang may chance pa kung sakaling malalaman nito ang lihim na paniguradong kamumuhian siya nito.

Naalala niya bigla si Nimfa. Ang babaeng inakala ni Mateo na siya ng gabing halos may muntik nang mangyari sa kanila. Dahil sa labis na pagmamahal niya sa kapatid ipinaubaya niya si Mateo kay Nimfa, ang babaeng nagpakilala sa kanya na  kakambal niya na kapatid niya. Hindi niya akalaing may kakambal pala siya.

"Hey, are you with me?" pukaw sa kanya ni Mateo sa naglalakbay niyang diwa.

Sumulyap siya sa seryosong anyo nito. Saka siya napahikab. Tila dahan-dahan siyang hinihila ng antok. Mabigat na rin ang kanyang mga talukap. Napahawak siya sa sariling sentido.

"I'm sleepy, Mateo. Pwede bang ipagpabukas na lang muna natin ito, isa pa, pagod ako sa mahabang biyahe kanina," pakiusap niya sa binata. Saka siya tumayo mula sa couch.

Hindi sumagot si Mateo pero napaigtad siya nang biglang maramdaman niya ang dalawang braso nito ng biglang pumulupot sa kanyang bewang at pagmulat niya ng kanyang mga mata binihag na pala nito ang kanyang mga labi. Damn it!

Nanlaki ang mga mata ni Norain. No! Kailangan niyang pigilan ang binata. Siya naman na parang tanga ay tila hindi makagalaw. She could feel the entire heat that slowly awakening. Kung hindi niya pipigilan ang binata matatalo na siya. Nagulat siya nang maramdaman ang isang palad ni Mateo sa kanyang hita at saka nito pinisil iyon na tila nanggigigil dahilan para mapahiyaw siya sa sakit.

"Ah!" hiyaw ni Norain. At walang-gatol na ipinasok ni Mateo ang mapanudyo nitong dila sa looban ng kanyang bibig. Tila nahihilo si Norain sa halik na pinalasap sa kanya ng binata. Nawala siya sandali sa kanyang sariling katinuan.

Think, Norain! F-ck! Huwag kang magpadala please. Pero hindi siya nakinig sa sigaw ng kanyang isipan. Tila nadarang na siya sa kakaibang sensasyon na lumukob sa kanyang pagkatao. Ngunit nang maramdaman niya ang isang palad ni Mateo sa kanyang isang dibdib tila nagising si Norain at sinampal siya sa katotohanang hindi siya ang babaeng minahal nito. Wala sa sariling naitulak niya si Mateo ng malakas.

"F-ck!" malutong nitong mura.

"I'm sorry, I have to go!" kailangan na niyang magmadali at baka sa pangalawang pagkakataon ay makalimutan niyang siya si Norain at hindi si Nimfa.

Tila sinaksak ng ilang karayom ang puso ni Norain. Paano kung magbalik si Nimfa? Para siyang baliw na tila nag-iisip kung gaano siya ka best-actress sa mga sandaling kasama niya si Mateo noon. Nimfa suffered a brain tumor right now at kasalukuyang nagpapagaling sa Estados Unidos. Nimfa was the real mother of Caleb.

Kahit kailan walang nangyari sa kanila ni Mateo. Everytime na magyaya si Mateo sa kanya na makipagtalik nakikipagpalit sa kanya si Nimfa, dahil mahal niya ang kapatid at minahal din nito ng labis si Mateo, kaya kaialangan niyang magparaya. Isa lang naman ang masakit, kung mahal siya ng binata bakit ni hindi man lang nito napapansin ang pagkakaiba nila ni Nimfa?

Behind Those Lies - Filipino (Under Editing)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon