Fading và các hiện tượng gây ra fading

1.4K 0 1

fading là hiện tượng biến thiên năng lượng điện từ tại anten thu do môi trường truyền sóng gây ra

-có 2 loại fadind

+fading phẳng: là loại fading xảy ra với tất cả các kênh tần số

+fading lựa chọn tần số : chỉ xảy ra với 1 kênh tần số mà không xảy ra với kênh tiệm cận

- các hiện tượng gây ra fading phẳng : nước trong không khí,hiệu ứng ống dẫn

-các hiện tượng gây ra fading lựa chọn tần số : hiện tượng khúc xạ gây ngược pha

cách khắc phục :

-với fading phẳng: máy phát phát một lượng công suất dư để bù cho hiện tượng fading khi xay ra

-lượng công suất phát dư gọi là độ dự trữ fading

-với fading lựa chọn tần số : sử dụng kỹ thuật phân tập gồm :

+ ký thuật phân tập không gian

+ phân tập tần số

Fading và các hiện tượng gây ra fadingĐọc truyện này MIỄN PHÍ!