Kabanata 2

4.3K 36 1
                  

N C Flowers, ang pangalan ng flowershop na itinayo ni Norain. Hindi naman siya nahirapan sa pagpapatakbo niyon lalo na't may mga contact na siya na mga kliyente na gustong magpadeliver sa kanya. Alam niyang napaka-risk at napaka-challenges na magtayo ng ganitong negosyo, wala namang problema dahil may passion siya sa mga floral arrangements and design, for her, opening a flower shop may sound like the ideal business venture. 

"Bhe, saan ko ba ito ilalagay?" tanong ni Jahmal, isa itong muslim na naging kaibigan ni Norain. 

Ngumiti siya sa kaibigan. "Diyan nalang sa may mga rack shelf at bamboo rack, bhe," sagot niya sa kaibigan. 

Pagkatapos niyang maisaayos ang mga bulaklak ay tinungo ni Norain ang farm kung saan nandoon ang iba't ibang klaseng bulaklak na siya niyang binebenta. Nagpasalamat siya sa Dios dahil maganda ang naging takbo ng kanyang flowershop.

May maliit na nipa-hut doon kung saan pwede siyang magpahinga at sumilong. Nililipad ng sariwang hangin ang kanyang maikling buhok, pumikit si Norain at dinama ang sariwang hangin na tumatama sa kanyang balat.

May mga puno ng talisay at may isang duyan din. Maramig mga bulaklak ang paligid ng maliit na nipa-hut. Kasama niya doon ang aso niyang si White. Isang Belgian Malinosis dog na bigay sa kanya ni Dylan.

Tumahol si White nang makita siya at hinaplos ang ulo nito. Pumasok siya sa loob ng nipa-hut at kumuha ng dog food para pakainin si White. Pansin niyang nagugutom na ito. Nilagyan niya ng tubig ang lagayan ng tubig ni White. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang cellphone. Na-miss niyang magbasa ng mga stories sa Dreame at Yugto.

Naupo siya sa may couch at saka nag-umpisang magbasa ng isang Rom-com story. Napaiyak, tumatawa, at minsa ay naiinis siya habang nagbabasa. Nang biglang marinig niya ang tinig na iyon ni Jahmal.

"Bhe, may naghahanap sa iyo, jusko bhe ang gwapo. Kliyente raw natin siya? I'd try to check the book list pero wala naman akong makitang Mateo Montenegro. Laglag panga ko bhe, sobrang hot! Jusmiyo!" kinikilig na turan ni Jahmal sa kanya halos mabitawan niya ang cellphone na hawak ng marinig ang pangalan ng binata. 

Damn. At anong ginagawa ng hudyong ito dito sa flowershop niya? Wala siyang choice kundi harapin ang binata. Nagpakawala muna siya ng marahas na hininga bago tumayo mula sa kinauupuan. "Where is he now?" seryosong tanong niya kay Jahmal.

"Nasa salas bhe, hindi ba't anak siya ni fafa Mike Montenegro?" Naiiling na lamang siya sa inakto ng kaibigan. 

"Yes bhe, and I hate that bastard!" asik na sabi niya sa kaibigan. Biglang tumahimik si Jahmal. Parang may war siyang naaamoy na mangyayari. Sumulyap siya sa kasama nilang staff na si Hector na isang bakla.

"Hoy bruha! Puno na oh," tawag pansin niya sa bading na kasamahan nila na tila nag-daydreaming ang gaga sa hot na si Mateo. Hindi kase nito napansin ang basong puno na ng juice at sige pa rin ito sa pagbuhos sa hawak nitong pitsel.

"Ay, jusko kaloka!" hiyaw ng bobitang bakla.

Nagkatawanan sila. Saka sila nagpatuloy sa ginagawa.

May past ba sina Mateo at Norain? Napaisip si Jahmal. Pagdakay parang baliw na ngumisi. Gustuhin man niyang makiusyuso kaya lang pinigilan niya ang sarili. Tinungo na lamang niya ang mga bulaklak na nakalagay sa basket for delivery.

Halos magwala ang puso ni Norain nang makita ang swabeng porma ni Mateo. Makalaglag panty lang ang hudyo! Damn it! She hold her breath in a minute. Damn, he was so f-cking hot in his skyblue polo. May bitbit pa itong pumpon na mga rosas. Para sa kanya ba iyon? Come on, Norain. Alalahanin mo, sinaktan ka niya ng todo hindi ka pa rin ba nadadala? Huwag boba! Ani ng kanyang isipan.

Behind Those Lies - Filipino (Under Editing)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon