Teaser

7.1K 164 11

A/N: Maligayang gabi! Ng mga patay! :)

----------

Story 1 : Ataul

May kumakaluskos. Wag mo nang silipin. Ni alamin kung saan. 

Baka ikaw ang pumalit sa kanyang kamatayan.

Story 2 : Kandila

Mauupos ang kandila. Palitan mo agad. Magdasal ng sapat. 

Baka pag-abot ng dilim, buhay mo’y mahiklat.

Story 3 : Sementeryo

Hindi lang patay ang narito.

Kwentong Hukay Book 2 (Completed)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon