Part Four: Fast Forward to Present

3K 41 1
                         

After 14 years...

"SEVEN months na 'yan Lei, pero nahihirapan pa rin akong i-absorb ang itsura mo na buntis ka and all," ani Rowena sa kaibigan na abala sa pagkain ng hinog na papaya at iba pang prutas na inihain sa kanila ni Empress. Nasa bahay sila ng mag-asawang Empress at Grey at pinagpaplanuhan ang birthday party ni RG, ang two-year old na panganay ng mga ito.

"Hay nako, get over it, Rowena," sagot sa kanya ni Lei sa gitna ng pagsubo. "Para kang yung mga kamag-anak ko na itinuturing pa ring isang himala ang pagkakaroon ko ng asawa't anak."

"Ipapaalala ko lang sa 'yo, Lei," singit ni Empress na nakaharap sa laptop nito at abala sa pagtingin ng mga party package on-line, "Ang napangasawa mo eh si Aris Bragado, isang matinee idol lang naman. No big deal."

Lei shrugged. "Tao lang din naman si Aris, nasisiraan ng tiyan at minsan sa sobrang pagod tumutulo ang laway 'pag tulog."

Napatawa sila ni Empress sa narinig. "Sira ka talaga," natatawa pa ring sabi niya.

"Hoy, Rowena, pumunta sa bahay kahapon si Direk Lino," pag-iiba ni Lei ng usapan. "Gusto mo 'pakilala kita? Pogi yun sa personal, tsaka mabait at mukhang matalino. Mata-type-an mo for sure."

Inalis ni Empress ang tingin sa screen ng laptop at nilingon siya. "Which reminds me, may isang naka-business deal si Grey a week ago, may Harvard degree in Business Management. 'Bigay ko number mo?"

Bumuntung-hininga siya. "Oo, magti-treinta na 'ko in two months' time. 'Wag n'yo nang ipagdiinan."

Tumayo naman agad si Empress sa kinauupuan nito at nilapitan siya't niyakap. "Rowie, we mean well naman, eh. We just want you to be happy."

"And we want you to forget Wyldon." dugtong ni Lei matapos sumubo ng isang kutsara ng papaya. "Remember, magkikita na naman kayo soon dahil sa birthday party ng inaanak natin. Ihanda mo na ulit ang puso't balumbalunan mo. Hindi pa rin puwedeng i-itsapuwera si Wyldon, friends sila ni Grey. Forever na 'yon."

Bumuntunghininga siya. It has been three years since her five-month relationship with Wyldon, ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin siya maka-get over doon. Ngunit gaano nga ba naman kasi kadaling gawin iyon sa isang lalaking pinangarap niya for almost half of her life? Fifteen years old pa lang siya, crush na niya si Wyldon. At ng magkaroon siya ng pagkakataon para mapalapit dito, she took her chance. Ayos lang sa kanya kahit alam niyang kay Empress may gusto si Wyldon. Nagdesisyon pa rin siya noon na makipag-kumpentensiya sa kasamahang modelo ni Empress na si Aimee na harapan ding magpakita ng interes kay Wyldon. She even asked helped from Grey and Empress para mapalapit kay Wyldon. It took a while, ngunit eventually ay naging sila rin ni Wyldon.

But their relationship did not last long. Si Wyldon pa mismo ang nakipag-break sa kanya. At after nine months, nalaman na lamang niya na si Aimee at Wyldon na pala. How cruel was that?

"Ano, Rowena? Ipapa-set up ko na ba kay Aris yung date mo with Direk Lino?" untag sa kanya ni Lei na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan.

Napapalatak siya. "Tigilan n'yo nga ako."

"Ano ba kasing gusto mong gawin sa buhay mo, Rowie?" tanong naman sa kanya ni Empress.

Nagkibit-balikat siya. "Mag-madre." Naramdaman niya ang pagtama ng kung ano sa may pisngi niya. Nang tingnan niya kung ano iyon, piraso pala iyon ng hinog na papaya. Matalim ang tingin na ibinato niya sa gawi ni Lei. "Lorelei Bragado!" inis na sita niya rito.

Heart Over MindTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon