Chapter 30: Two Brothers; Strategies

1.2K 41 3

A/N;

Bago ma-excite sa bakbakan eto na muna hahaha konti na lang kaya tiis-tiis na muna guys hihi~

pakabait muna kayo ha? Happy Halloween!!!

(Vlad POV) ^_^V

Habang papalabas ng great hall ay siya naming pagsunod sa kanya ng asawa, hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyayari bakit nagkaganon ang lahat. Kung nagkulang ba siya sa mga ginawa niya at napasok sa isang malaking digmaan ang kanyang kaharian.

“Vlad.” Tawag sa kanya ni Celine. She looked at her as her eyes was teary as she saw his demise.

Agad naman niya itong nilapitan at niyakap ng mahigpit. “Don’t worry my Love everything’s gonna be alright.”

“But—“

“Maybe it’s better if we go to our room now were both tired.”

Tahimik naman itong sumama sa kanya para lang magulat kung para sa isang hindi inaasahang bisita.

“We thought you already fled.”  He said giving his wife a protective stance.

“You know well I’m not a coward oh so dear brother.” Nakangisi pang sinabi sa kanya ni Alister habang nakaupo sa malaking bintana sa kanilang kwarto.

“What are you doing here?” nakatiim bagang na wika niya.

“Nothing just want to visit my good for nothing brother.”

“Hindi talaga nag anak ko ang pakay mo 'no?”

“Ano tingin mo sa'kin tanga para hindi malaman lahat ng mga binabalak niyo?”

Agad naman siya kinabahan sa sinabi nito. “Sayang lang ang ilang taon na pinagpaguran niya hindi ba?” nanguuyan na ngisi pa nito.

“Tigilan mo na 'to wala ka naming mapapala sa mga nangyayari.”

“Meron mahal kong kapatid.” Kapagkuwan ay tumingin ito sa kanya. “Magagawa ko na ring gantihan ang mga nilalang na umalipusta sa pagkatao ko noon. I’m the first half breed with a royal blood my dear brother everyone is seeing me as abomination in there kind.  Kaya dapat lang sa kanila ditto at sa'yo dahil noong panahong kailangan kita noon wala ka kaya nararapat lang sa'yo ang mga ito.”

My Midnight Kiss (MBIAV 2)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!