Chapter 1

2.1K 92 102
                         

Arsenic


Consistent with honors since elementary, taken care of by my parents since birth, no boyfriend since I learned the meaning of it—iyon ako. Pinili kong magturo sa isang university habang kumukuha ng master's degree, at wala akong plano ma-distract.

Iyon naman talaga ang plano.

Pero minsan, katulad ng mga lesson plan ko, hindi talaga 'yon nasusunod.

Ngayon, distracted ako rito kay Achilles, isa sa mga estudyante ko sa Chemistry I. Tagilid grades niya pero makaka-survive naman siya sa tres basta maipasa niya 'tong huling exam. Attracted ako sa kanya dahil siya yung ideal guy ko sa utak ko: tan, average muscular, may mga matang nakaka-seduce—hindi ko lang maipaliwanag kung paano ko ilalarawan 'yon. Sabihin na natin na kada kasi nahuhuli ko siya na tinititigan ako sa klase, napapalunok ako ng laway. At ngingiti pa siya na para bang nahuhuli niyang kinakabahan ako kada ginagawa niya 'yon.

Buti na lang, patapos na ang sem kaya matatapos na ang munting distraction na 'to. Or so I thought.

"Ms. Ivy," tawag ni Douglas, isa sa mga estudyante ko, pagkatapos na pagkatapos ko i-dismiss ang huling klase sa araw na 'to. "type ka raw ni Ackee."

"Gago nito!" sigaw ni Achilles pagkatapos niyang batukan si Douglas. "Sorry, ma'am. Ako dapat aamin sa 'yo n'on, e."

"Hindi porke crush mo ako, Achilles, hindi ka na mag-aaral para sa kaisa-isang S and T GE na I don't even know why you didn't take during your freshman year," tusko ko. "Good thing you passed. Puro majors ka na next year, right?"

"Hinintay kasi talaga kita, ma'am."

Ngumiti ako habang pinagmamasdan ang pagpalo-palo ni Douglas sa braso ni Achilles. "Pota, pre, lakas mo!"

"Sunduin kita mamaya, ma'am," sabi niya, di pinapansin yung panunukso ng kaibigan niya. "Libre kita ng kape."

"Baka hanapin ka na ng tatay mo."

"Sumakabilang-bahay na."

"Oh, sorry about that," sagot ko. Para hindi nakaiilang, dinagdag ko na lang na "Asikasuhin mo na lang ibang subjects mo, okey? Hindi mo ako mahihintay, I assure you that."

"Okey lang. Hihintayin kita kahit hanggang madaling araw. Aaaaat," sabi niya, "wag kang mag-alala sa nanay ko dahil hindi naman 'yon masyado nangingielam sa love life ko."

Umirap ako. "Love life? Get off your high horse, Achilles," natatawa kong komento.

"Para sa 'yo, ma'am. Sorry, kabayo lang dala ko, hindi karwahe."

"Tanga. Ibig sabihin ni ma'am, wag kang mangarap," sabat ni Douglas.

Alam ko namang hindi niya seseryosohin yung sinabi niya. Kaya bitbit yung mga papel na kailangan kong tsekan, natatawa akong umalis.

***

Kakatapos ko lang magtsek ng finals ng section nina Achilles, at nakapasa naman siya. Napangiti ako dahil bigla kong naalala kung paano siya nakipag-flirt kanina.

"Naks ang ngiti. Inspired?" komento ni Mex, isa sa mga chemistry instructors din. Adjacent sa table niya yung table ko.

"Nakapasa si Achilles," sabi ko.

"Ah, yung hot mong student na obvious fuck boy?"

"Oo, Mex. Yung sinabi mo na sana sa 'yo na lang siya nag-prerog."

"Not until nakita ko yung grading sheet mo. He barely passed your subject, at lenient ka na sa lagay na 'yan. Minimum standard ko ang alam ang chemical formula ng sugar. Tapos nang nakita ko exam niya, my god! Who would dare to confuse sugar and glucose? You can't have it all talaga."

All That PoisonWhere stories live. Discover now