Entry #39

1.9K 33 8

Entry #39*Prince Dansom's POV*Nanatili lang akong naka-luhod habang naka-tuon lang ang pag titig ko sa mga mata niya. Mahal na mahal ko ang babaeng ito.. Siya lang ang mundo at buhay ko.Bahagya siyang tumingin-tingin sa paligid niya at muling bumaling sa akin. Napansin kong humugot siya ng malalim na pag hinga saka ako nginitian. "Prince, simula noong nag tagpo ang mga mata natin naramdaman kong ikaw ang gusto kong makasama habang buhay." sa bawat letra at salitang binibigkas niya unti-unting tinatangay ang buo kong pagkatao papunta sa kanya, para bang paulit-ulit na inaagos ang kaluluwa ko papunta sa kanya... "Prince.. Mahal kita, hindi ko alam kung paano nag simula. Hindi naman mahalaga 'yon diba? Ang mahalaga 'yung mahal kita at hindi ko inaasahang mahal mo rin pala ako. Sobrang saya ko Prince... Mahal na mahal kita." agad na akong tumayo mula sa pagkaka-luhod ko sa harap niya at bigla siyang sinunggaban ng yakap.Narinig kong nag hiyawan ang mga tao ngayon sa paligid ko pero mas naririnig ko ang malakas na pag pintig ng puso ko. "I less than three you my Princess Buko.. Ikaw lang ang prinsesa ko, ikaw lang ang buhay ko." bulong ko sa kanang tainga niya.Naramdaman ko ang mga bisig niyang unti-unti na ring yumayakap sa akin. Pakiwari ko nasa ibang mundo kami.. Mundo na kaming dalawa lang ang nag mamay-ari.***"Prince, sigurado ka ba? Parang ang bilis naman yata? Baka nabibigla ka lang---"

"Sigurado na ako." nginitian ko siya at mas lalong hinigpitan ang pagkaka-hawak sa kaliwang kamay niya.Nandito kami sa tapat ng bahay nila, gusto kong maging legal agad kaming dalawa ayokong inililihim ang relasyon namin kung pwede lang buong mundo alam na mag karelasyon kami at mahal namin ang isa't-isa... Gagawin ko. Gusto kong ipangalandakan sa buong mundo kung gaano ko siya kamahal.Umuwi na ang barkada, binigyan nila kami ng sariling oras ng buhay ko. Basta raw bukas ilibre ko sila. Tch."Good evening po." agad na bati ko pagka-pasok sa bahay nila.Pilit tinatanggal ni Princess ang kamay niyang hawak ko pero nginitian ko na lang siya at mas lalo pang hinigpitan ang kamay niya."Kath?!" umalingawngaw ang malakas na boses ng Papa niyang nanonood lamang ng t.v pero nang mapansin niyang hawak ko ang kamay ng anak niya agad itong napatayo mula sa kinauupuan niya.Sabay kaming nag-lakad ni Princess papunta sa Mama at Papa niya na mag kahawak ang kamay. Nararamdaman ko ang bigat ng titig ng mga magulang niya sa akin, pero nginitian ko lang sila."Mahal na mahal ko po si Princess." usal ko sabay sulyap kay Princess na naka-yuko. Muli kong binaling ang tingin sa mga magulang niyang naka-titig lang sa amin. "Sa sobrang pag mamahal ko po sa anak niyo kung pwede lang pakakasalan ko na siya."

"ANO?!!?" mariin akong napapikit nang sabay na sumigaw ang Mama at Papa niya. Naka tayo na silang parehas ngayon sa harap namin, bahagyang napahilot sa sintido ang Mama niya at humugot ito ng pag hinga.

"Kung pwede nga lang ipapakasal ko na kayong dalawa."Halos malaglag ang panga ko sa sinabi ng Mama ni Princess! Agad akong napasulyap sa Papa niya na naka-ngiti sa akin."Bilib ako sayo iho."Sumulyap ako kay Princess na nanlalaki pa rin ang mga mata ngayon na naka-tingin sa magulang niya.Ngumisi ako habang naka-tingin pa rin sa kanya. "Pakasal na kaya tayo?"*Princess Kath's POV*"Libre na 'yan!"

"Congrats sa inyo twin!"Nginitian ko na lang sila habang hindi mapakali sa kinauupuan ko. Simula kagabi halos hindi na humihinto ang pag bilis nang tibok ng puso ko, may sayad yata itong si Princess talagang nakipag-kasundo 'kila Mama na kapag 18 na raw ako mag papakasal na raw kami.Hindi ko nga alam kung aabot pa ako ng 18...Bigla ko na lang naramdaman na may humawak sa palad ko. Nilingunan ko ang katabi ko, naka-ngisi siya sa akin at halos nilalamon ako ng mga titig niya...Nandito kami ngayon sa bahay niya, unang punta ko pa lang dito puro katulong lang wala ang mga magulang niya."I less than three you." ngising bulong niya sa akin at bahagyang inilapit ang mukha niya sa mukha ko.Ito na naman.. Ang pag pintig ng puso ko.. Pakiwari ko tinatangay ito papunta sa kanya, sobrang bilis...
Hindi ko inaasahang naramdaman ko ang malambot na labi niya sa noo ko.Wala na... Nanlalambot na pati ang kaluluwa ko sa ginawa niya."Wag nga kayong sweet!"Para akong bumalik sa realidad, 'yung mundo na hindi na kaming dalawa... Naka-ngisi pa rin siya habang naka-tingin sa akin, agad akong nag iwas ng tingin."I'm home!!!"
Agad kaming napatingin sa boses na umalingawngaw sa buong bahay ni Prince. Bumungad sa akin ang babaeng maputi, matangkad at hanggang balikat ang buhok. Ang ganda niya... Para siyang artista.Naramdaman kong binitawan ni Prince ang palad ko at agad itong tumakbo papunta sa babaeng may dala-dalang maleta. Niyakap niya ito at binuhat paikot-ikot.
Pakiwari ko, unti-unting pinapatay ang puso ko..

Now Or Never (The Diary)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon