ESP - O co jde?

83 6 1
                         

Tohle téma mi na Wattpadu trochu chybí a tak jsem si řekla: Co prostě uspořádat soutěž? Nu, a tak jsem zde.

Nejprve chci však definovat, co bude ESP v této soutěži znamenat.

Esper. Že jste tohle slovo už někde slyšeli? Ne? Ale určitě víte, o co jde. ESP neboli extrasensory perception (česky mimosmyslové vnímání) jsou schopnosti, které dovolují vyměňovat si informace s okolním světem jinak než pomocí smyslů. Říká se jim též šestý smysl. Espeři jsou pak lidé, kteří těmito schopnostmi disponují. Soutěž se ale nebude týkat pouze jich.

Psionika, zkratkou PSI. Jde o paranormální psychické schopnosti (angl. Para Sensual Intelligence), jako je například telekineze nebo telepatie. Jde o slovo nadřazené výše zmíněnému ESP, nicméně slovo esper je známější než slovo psionik. 

Ačkoliv má tedy soutěž v názvu ESP, není omezena pouze na šesté smysly.

Příklady? Telepatie, telekineze, pyrokineze, jasnovidectví, apod.

Praha ESP (POVÍDKOVÁ SOUTĚŽ)Zde žijí příběhy. Začni objevovat