Chapter One

78 1 3
                         

NAKATITIG siya sa malaking teddy bear na kulay rosas na nakasandal sa headboard ng kanyang kama. May kalumaan na ngunit halatang iningatan.

Ang tanging alaalang naiwan ng kanyang Ate Marie magmula nang mamatay ito may sampung taon na ang nakakaraan.

Kamatayang hanggang ngayon ay isang misteryo pa rin sa kanya kung ano ang dahilan. Lumaki siya at nagkaisip na hindi nabigyan ng linaw kung bakit nga ba nagbigti ang kanyang kapatid.

Kapag nagbabalik sa kanya ang nakaraan, gusto niyang manlumo. Nang gabing iyon na magising siya na umiiyak ang kanyang Ate at abala sa pagsusulat sa isang diary.

Isang diary na magpahanggang ngayon ay hindi pa rin niya makita. Isang diary na marahil ay siyang tanging makasasagot ng mga tanong kung bakit nga ba nagpakamatay ang kanyang Ate Marie.

May dahilan. 

Alam niyang may mabigat na dahilan kung bakit nagawa iyon ng kanyang Ate. Ngayong nadagdagan na ang kahinugan ng kanyang isip ay mabigat na dalahin para sa kanya na hindi mabigyan ng linaw ang katotohanan sa likod ng  pagpapakamatay ng nakatatandang kapatid.

Walang masabi angMama. At wala ring masabi ang kanyang Papa na mula't sapul ay siyang malapit sa kanyang Ate. Ang tanging alam niya ay mahal na mahal ng kanyang papa ito. Noon, nagseselos pa nga siya sa kanyang Ate dahil ito ang laging binibilhan ng pasalubong ng kanyang Papa. Katunayan, ang teddy bear na nasa harapan niya ngayon ay regalo ng kanyang Papa sa kapatid.

Noon ay mgay mga tanong na siya sa kanyang sarili kung bakit ang Ate lang niya ang laging may pasalubong. Ang Ate lang niya ang laging maybagong damit. Lagi ring may pera.  Pero ang nakapagtataka, lagi pa ring malungkot ang kanyang Ate. Nang minsang tanungin niya kung bakit, ang sagot sa kanya ay hindi raw nila dapat malaman ang dahilan. Batang isip pa siya noon. 'Yung mga sinasabi sa kanya ng kapatid, hindi niya binibigyan ng pansin at hindi pa niya lubusang maunawaan. .

Pero ngayon, nagsisilbing palaisipan sa kanya ang lahat. Gusto niyang hanapan ng kasagutan kung bakit kinailangang itago pa ng kanyang Ate ang diary nito bago ito nagpakamatay. Halos binaligtad na niya ang buong kuwarto nila, subalit hindi pa rin niya ito makita. Sa kanyang palagay, ang diary ang makakasagot ng lahat ng palaisipang naglalaro sa kanyang isipan.

Ang kamatayan ng kanyang Ate ay lumikha ng alingasngas. Hindi lamang sa kanilang mga kamag-anak kundi maging sa lugar nila kung saan kilalang-kilala ang kanilang pamilya. Na-suffocate raw siguro ang kanyang ate dahl sa sobrang higpitn g kanyang ama. Hindi raw siguro nakayaan nito Ate ang sobrang pakikialam ng ama sa buhay nito.

May mga manliligaw noon ang kanyang Ate na Randy ang pangalan. Minsan o makalawang beses lamang niyang nakitang umakyat ng ligaw iyon sa kanyang kapatid pero hindi na nasundan pa. At mula noon ay wala na siyang nakitang manliligaw ang kanyang Ate.

Minsan ay gusto niyang isipin na tama siguro ang espekulasyon ng kanilang mga kamag-anak at mga kapit-bahay hinggil sa dahilan ng  kamatayan ng kanyang Ate Marie. Dahil sa ngayon ay nakakaranas na siya ng paghihigpit ng ama.  Ibig niyang magtaka na sa kanya nabaling ang atensiyon ng ama. Madalas na rin itong may pasalubong sa kanya at labis-labis ang ibinibigay na baon sa kanya.

'Yun nga lang, katlulad ng kanyang Ate ay hindi siya makakilos ng ayon sa kanyang kagustuhan. May oras ang uwi niya buhat sa pinapasukang unibersidad at hatid-sundo siya nito. kahit na graduating na siya sa kursong Education

Hindi niya gusto ang kursong may kinalaman sa pagtuturo. Subalit dahil mapilit ang kanyang mga magulang ay napilitan siyang sumunod sa kakaibang paghihigit ng ama.

Ibang klase ang kanyang Papa. Bagama't   ngayon ay sunod ang lahat ng luho niya rito  ay pinagbawalan siyang makipagkaibigan sa mga lalaki. Istorbo raw iyon sa pag-aaral. Ang hirap. Ang dami niyangng mababait na lalaking kamag-aral sa unibersidad. At bilang babae, naghahangad rin siyang magkaroon ng mga kaibigang lalaki. Pero wala siyang magawa. Tila ba nagkaroon siya ng trademark na 'ang babaeng guwardiyado ng tatay'  kung kaya tila  walang gustong makipagkaibigang lalaki sa kanya. 

HIWA SA DANGALWhere stories live. Discover now