Giải thích

1K 54 30
                         

Nếu các bạn thích truyện đọc và suy nghĩ kiểu kiểu truyện này thì vào đọc ủng hộ bộ 'Mê cung' do mình viết nha! Nội dung mình truyện mình tự viết không được đồ sộ như bộ mình edit, nhưng cũng không tệ tí nào đâu ạ!

Còn dưới đây là giải thích truyện này theo ý hiểu của editor, tập hợp các hint trong quá trình edit.

Bạn nào thấy không phải có thể góp ý (Nếu bạn chứng minh được tôi sai, hoặc bạn có ý tưởng khác hợp lý hơn! Không thì làm ơn im lặng, cảm ơn ạ).

Phải nói thật, tôi edit truyện này, chỉ chờ ngày được viết cái bài giải thích này.

1. Về hiến tế.

+ Hiến tế mà Lưu Tần đã sử dụng:

Người chết treo trong phòng 315A là mồi nhử 'nó' đến.

Một người sống sẽ bị 'nó' bắt đi, đổi mạng cho người chết đang nằm trong phòng giải phẫu.

+ Đổi 'nó':

Sau khi 1 người bị lựa chọn làm 'nó', người này vẫn có thể được cứu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau khi 1 người bị lựa chọn làm 'nó', người này vẫn có thể được cứu. Cách cứu tương tự lễ nghi của Lưu Tần: Một mạng đổi một mạng. Ở đây, sau khi Lưu Tần bị chọn năm 12t thì mẹ bà ta đã chết thay để bà ta chạy thoát.


2. Chuyện trong quá khứ.

a. Nghiêm Ương được huyệt chọn làm 'nó'.

+ Tấm gương:

Có thể nghĩ rằng, tác giả đã lợi dụng tâm lý thông thường của con người khi nhìn vào gương

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Có thể nghĩ rằng, tác giả đã lợi dụng tâm lý thông thường của con người khi nhìn vào gương. Ai cũng biết, khi nhìn vào gương sẽ thấy bản thân mình.

Nên là một người bình thường, nếu Nghiêm Ương thực sự không thấy gì cả, thì hắn sẽ nói 'cái gì cũng không có, kể cả tôi' chứ không phải 'cái gì cũng không có'.

[Edit] Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa - Nam Lang Yếu Giảm PhìNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ