Piątek 13-ego : Księżyc Żniwiarzy

48 3 0

Piątek 13-ego : Księżyc Żniwiarzy

Pozorny ruch archonta zwanego Księżycem po sferze niebieskiej odbywa się z zachodu na wschód z prędkością ok. 13° na dobę.

Księżyc znajdujący się we wrześniowej pełni, bywa nazywany zgodnie z ludową tradycją - Księżycem Żniwiarzy.

W starożytnej Lechii, a także na terenie wielu innych państw - starej Europy ( w tym w Egipcie), kończyło się zbieranie wrześniowych plonów, przy świetle, jaśniejszego nad horyzontem księżyca.

Wrześniowa pełnia zapowiada porę deszczową, która kończy okres lata i towarzyszących mu upałów. Egipcjanie, przygotowywali się w tym okresie, do pierwszego, jesiennego wylewu Nilu, który był oczekiwany, przez hodowców tropikalnych roślin.

Co czterdzieści lat, księżyc żniwiarzy, pojawia się w szczególny dzień, zwany piątkiem trzynastego lub piątkiem zjednoczenia Boga (Ra) i Bogini (Is) - ( RaElIs (3) | 13-El).

Co czterdzieści lat, księżyc żniwiarzy, pojawia się w szczególny dzień, zwany piątkiem trzynastego lub piątkiem zjednoczenia Boga (Ra) i Bogini (Is) - ( RaElIs (3) | 13-El)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Księżyc Żniwiarzy i zmiany

Księżyc Żniwiarzy, jest także zwany Księżycem Zbiorów / Plonów lub Księżycem Wina. Nazwa wiąże się bezpośrednio z jesiennym winobraniem i zakończeniem żniw oraz niesie za sobą kilka innych tajemnic misteryjnych, niepowiązanych wprost z rytmem działań matki natury.

Księżyc Żniwiarzy jest szczególny, gdyż wschodzi razem ze słońcem. Dawniej jasne noce pozwalały na zbiory przez całą dobę. Nie tylko aspekty praktyczne brano pod uwagę, ponieważ w tym szczególnym okresie na znaczeniu zyskują ochronne rytuały.

Rytuały, związane z ochroną upraw, plonów, są realizowane na bazie utensyliów, takich jak : różdżki drewniane, dwa noże rytualne, misy ofiarne, świece, kreda lub węgle, odpowiednie zioła, i inne elementy w tym części zwierząt i  narzędzi gospodarskich ...

Jesienna równonoc ( poniedziałek, 23 września o godzinie 9:50), to czas równowagi między Światłem a Ciemnością, czas zbiorów i wdzięczności dla Matki Natury, za jej dary dla całej ludzkości. Jest to także czas refleksji i planowania przyszłości. W astrologii równonoc jesienna wyznacza także początek zodiakalnego znaku Wagi.

Równonoc Jesienna, tworzy unikalny moment równowagi pomiędzy światłem i ciemnością. Przypomina to nam o początku i końcu, o idealnej przeciwwadze. Dlatego ważne jest, by w tym dniu zwrócić szczególną uwagę na zrównoważenie aspektów energii męskiej i żeńskiej, Boga i Bogini (4), życia i śmierci.

Święto Równonocy Jesiennej, jest również  podsumowaniem roku i oceną naszych osiągnięć oraz zastanowieniem nad tym, co nas spotkało, co przeżyliśmy, czego chcemy, a co jest dla nas ciężarem i czego chcemy się z życia pozbyć.

Rownież z punktu widzenia magii - równonoc jesienna, jest bardzo ważnym momentem. Istnieją szczególne rytuały, misteria, które można wykonywać bardzo rzadko, a często tylko w tym momencie cyklu rocznego. Działanie tych rytuałów, zostaje wzmocnione działaniem sił przyrody i dlatego są one tak skuteczne w swym rzeczywistym działaniu.

Piątek 13-ego : Księżyc Żniwiarzy Where stories live. Discover now