Zapisy czas start!

598 17 366

1. Imię i nazwisko.
2. Płeć i orientacja.
3. Wiek.
4. Kogo jest dzieckiem?
5. Wygląd + ubiór.
6. Charakter.
7. Historia.
8. Moce max 4.
9. Co lubi a czego nie .
10. Dodatkowe informacje.
11. Ciekawostki.
12. Zwierzak.
14. Hasło.
15. Oznacz pięć osób.

Miejsce na pytanka   ----------->

Następcy||RP||Where stories live. Discover now