Bölüm 1

9 2 0


Pes etmek benim hayatımda olmayan bir şey. Peki, ben kimim? Benim adım Louisa. Louisa Belle Sullivan. Benim yaşadığım yerde toplumlar vardır. Normal kesimi oluşturan insan toplumu ve gardiyanlar. Gardiyan olarak seçilen kişiler ülkeyi ,yani zenginleri, korumak için vardırlar ve toplumun pasif ,yoksul, insanları tarafından seçilirler. Ölmeye mahkûmdurlar. Gardiyanlar daha bebekken seçilir ve eğitim alarak yetiştirilirler. Anne rahmindeyken vücutlarına iki gen yerleştirilir: vampirlik ve kurt adamlık... vücut genin birini kabul eder ve olduğu şeye göre eğitilir, ve koruması gerekenleri korur. İşte ben de o kesimde yer alıyorum. Ölmeye mahkûm. 

Kehribar ve GriWhere stories live. Discover now