Hoofdstuk 13

65 7 9
                         

Vier dagen later, waarin hij niet veel meer had gedaan dan kijken bij de verscheidene constructorszaken en spelletjes spelen met zijn kleine zusje, werd hij overvallen door de verwachte invasie. Gelukkig was Alayna de enige die hem, samen met zijn moeder, kwam wekken. Dankzij Lajinthe had hij zich enigszins kunnen voorbereiden door degelijke slaapkleding te dragen, maar een vernederende scene werd hem bespaard. Hij mocht zich rustig aankleden – dat was de reden dat zijn moeder hem kwam wekken, zij zocht zijn kleding voor deze dag uit – en werd daarna door zijn zusje meegetrokken naar de eetzaal. Daar was zijn hele familie verzameld. Zijn grootmoeder, Rodin, sloot hem met een 'gefeliciteerd, jongen' in haar armen en Irmin gaf hem een klap op zijn schouder. Dat had hij altijd al gedaan, maar Roylen merkte dat het dit keer veel minder hard aankwam. Ooms, tantes, neefjes en nichtjes, ze waren er allemaal. Deze dag kwamen ze voor hem, maar dat hij zijn opleiding had afgerond was niet de enige reden voor hun samenkomst. Omdat de eerste dag van het nieuwe jaar altijd op de eerste dag van de grote vakantie viel, waren er altijd veel Eloden onderweg op dat moment en dus werden de feesten bijna altijd uitgesteld tot een later moment. Meestal werd het gecombineerd met zijn jaardag, die op de zesde dag viel.

Zijn oog viel op Xenres en het liefst was hij recht op de man afgelopen om hem te vragen naar de gaven op Tagmar. Hij hield zich echter in en liet zich gelukwensen totdat zijn wang klam was en zijn schouder toch wel een beetje beurs begon te voelen aangezien zijn ooms en grote neven allemaal vonden dat hij wel wat kon hebben. Dankbaar liet hij zich uiteindelijk op een stoel vallen om te gaan eten.

Rondom hem was het een gezellige boel en Roylen liet zich meeslepen zoveel hij kon. Toch kon hij het gevoel van onrust niet helemaal kwijtraken. Er speelden zoveel vragen door zijn hoofd en altijd was daar het gevoel dat hij iedereen voor de gek hield. Opmerkingen over hoe de datum van de jaarwende viering straks verplaatst kon worden naar deze dag, deden hem ongemakkelijk grijzen. En toen zijn neef Ehsan begon over de opleiding tot hare, die hij zelf ook gevolgd had, kon hij alleen maar knikken met een knoop in zijn maag.

Hij kwam de dag door zonder kleerscheuren, simpelweg omdat er altijd wel een tante, of zijn moeder, was die een antwoord voor hem invulde. Zijn gevoelens hield hij stevig verborgen achter zijn schild en niemand zocht daar iets achter. In een gemixt gezelschap was het namelijk altijd de ongeschreven regel dat de zendgave niet werd gebruikt.

---

Pas laat op de dag, toen de kleintjes naar bed waren gebracht, kreeg Roylen eindelijk de kans om aan zijn oom te vragen wat hij al dagen wilde vragen. In die vier dagen had hij zich suf gepiekerd over een goed begin van het gesprek en nog steeds had hij geen inspiratie. Toch moest het nu. Nu iedereen, die er ook maar iets van af kon weten, bijeen was. Zijn familie was waarschijnlijk de beste plek om antwoorden te vinden, want kennis van alle drie de planeten was vertegenwoordigd.

Vol zenuwen keek hij de ruime zitkamer rond. Er werd gemoedelijk gekletst. Rykes brachten drankjes en hapjes binnen en maar één iemand jonger dan hij was nog aanwezig. Alleen Navid mocht bij uitzondering aanwezig blijven, waar Roylen eigenlijk wel blij mee was.

Hij schraapte zijn keel en omdat hij nog niet ze heel veel gezegd had tot nu toe, werden al snel alle hoofden naar hem toe gedraaid. Dit was het, nu moest hij zijn geheim onthullen. Zijn oog viel op Lajinthe, die hem bemoedigend toelachte.

"Ga je een toespraak houden, Roylen?" Er werd wat gelachen om Allons opmerking, maar de gespannen uitdrukking op Roylens gezicht bracht iedereen al snel weer tot rust.

"Ik, eh... ja, nee. Geen toespraak, meer een uitleg. En vragen. En nu jullie hier allemaal zijn, leek het me een goed moment."

Een korte blik op het gezicht van zijn moeder toonde haar ongemak. Was ze bang dat hij zou beginnen over zijn wens om constructor te worden? Ze hadden het er niet echt meer over gehad sinds dat eerste jaar. Natuurlijk hadden ze hun twijfels gehad toen hij ook de vakken voor die opleiding ging volgen, maar omdat zijn schoolresultaten prima waren, had zijn moeder, noch zijn vader bezwaar gemaakt.

De Nieuwe Wereld deel 7: Elodie's ErfgoedWaar verhalen leven. Ontdek nu