CHAPTER 19

842 63 38
                         

CHAPTER 19

Tinititigan ko si Eliot habang busy ito sa pagsosolve ng math problems na ibinigay sa amin ng math teach namin kanina.

Hindi ko alam kung anong meron at bakit niya ako inayang mag-aral ulit ng magkasama. Pero ang alam ko lang ay narito ako at tulala sa kaniya.

It feels like a dream.

"You didn't tell me you are good at singing." Biglang sabi nito kaya naalis ang pagkakapatong ng baba ko sa kamay ko.

"You never ask." Sagot ko naman sa kaniya pabalik.

Inangat nito ang ballpen na hawak niya bago itapat ang dulo nito sa kaniyang labi habang ang mga mata ay nakatitig pa rin naman sa kaniyang notebook.

"Because you never mention." Sagot niya pabalik. Mabilis siyang bumalik sa akin bago ibalik ang atensyon sa kaniyang notebook.

"I didn't know it's necessary to mention it..." I shrugged off.

Tumango lang naman ito.

Napatingin ako sa cellphone nitong nakapatong sa lamesa nang bigla itong lumiwanag at lumabas ang isang notification.

It's a message from Ivory.

Ivory:

Where are you?

Ayun lang naman ang message dito. Hindi pinansin ni Eliot ang text message, gusto ko sanang banggitin sa kaniya pero ayokong isipin niya na nangingialam ako.

"We're going to perform together on Student God Talent, so every after class we need to meet." Kumunot ang noo ko sa kaniyang sinabi.

Paanong kailangan naming magkita?

Kaming dalawa lang ba?

Ah! Malamang kasama sila Diane, hindi naman pwedeng kaming dalawa lang ni Eliot ang magpractice, drums naman ang instrument nito at hindi naman iyon sapat...

"We will study first for an hour before going to practice." Sabi niya rason para mapalingon ako sa kaniya.

"Ano?" tanong ko.

Lumingon siya sa akin bago dahan-dahang ipinatong ang kaniyang ballpen sa ibabaw ng notebook nito.

Umangat ng kaunti ang perpektong kilay nito bago seryoso akong tinitigan. Ipinatong niya ang braso niya sa mesa bago pagilid na umunan dito.

"Did you forget you're aiming for a high grades? Next month will be the first periodical exam, Avery." He sound like my father while saying that.

Napangiwi ako at napairap sa hangin.

Tama nga naman siya, nawala iyon pansamantala sa isipan ko. Overwhelm pa siguro ako na makakasama namin ang banda nila ni Xanthe sa Student Got Talent.

"What? You want me to be the rank 1 for the 1st quarter? I am alright with that." He teasingly said to me making me laugh.

"You can't beat me, Eliot. Come on." Sabay tawa ko.

"Let's have a deal, Avery."

"What deal?"

Umayos siya ng pagkakaupo bago ang mapupulang labi ay kaunting umawang. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga bago nagsalita.

"If we win Student Got Talent, you will watch EXO Concert with me this August 24." Mabilis niyang sambit.

Napakurap ako ng mga mata bago siya nginiwian. At some point, I'm starting to like EXO again but not to the point that I'm going to spend 13k to just watch concert!

When Eggs Meets The Army.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon