{42} ● instagram ●

382 99 158

tonystark

Liked by dr

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Liked by dr.banner and 897,675 others

tonystark Przegrałem tę wojnę
@peterparker2013 @virginiapotts

View all 18,019 comments

peterparker2013 tata: *nie chce kota*
mama: *i tak kupuje kota*
tata i kot po dwóch godzinach:
shuriprincess This XD

virginiapotts Nie wiem kto ma lepszą minę, ty czy ten kot
tonystark Nie wiem czy on bardziej nie ufa mi, czy ja jemu
virginiapotts zobacz jak się Peter cieszy:c
tonystark A o to czy ja się cieszę to już się nikt nie pyta?
peterparker2013 Ale on jest taki słodki i wcale nie zajmuje dużo miejsca :cccc
tonystark To samo Pepper mówiła o tobie
peterparker2013 XDDD

wanda_maximoff Ale fajny czarny słodziak ♡
overpowredfalcon Awww dziękuję też uważam, że jestem fajnym słodziakiem
wanda_maximoff no ok więc tak XDDD

shuriprincess @tchalla.udaku ZOBACZ TO TY
tchalla.udaku przezabawne
shuriprincess tylko mi palca nie upierdol z tej złości

        *               ☆         •
    ✧   .           °            *               ☆
°                     •  
             •     *           ✧        °
    ✩  °           .               •               *

 𝐌𝐚𝐫𝐯𝐞𝐥 ✧ 𝐎𝐮𝐫 𝐰𝐚𝐫𝐬 | Social MediaWhere stories live. Discover now