65

59 7 1

📨bye followed you


"kanina pa sila nagfafollow, hirap talaga  maging peymus"

sino naman tong bye na to, ok bye ganern? hilu lab goobye? sige bye ml muna ako. mas gusto ko pa kung 'vi followed you' ano kasing un nya??

note: sa notification bar nya nakita hindi sa twt kaya di nya kita profile niya kasu nagmml siya.


imy ◼ l. eunsangWhere stories live. Discover now