62

65 7 4

mama
nak

Vi
ma

mama
san mo ba gusto mag aral?

Vi
kahit saan ma

mama
sure ka?

Vi
pwede namang hindi na lang ako mag aral
sayang rin pera

mama
aNONG-

SAYANG PERA? MAS SAYANG KINABUKASAN MO

UMAYOS KA VIOLET

Vi
kung pwede lang naman

galit na agad

galet na galet usto manaket

mama
hindi
kita
anak

Vi
ginusto ko bang maging nanay kita?

mama
NO ALLOWANCE FOR 1 MONTH

mama logged out

Vi
ma joke lang!

mama :(((

i love you mama

-tatapusin ko na today bcs tomorrow is D-DAY

imy ◼ l. eunsangWhere stories live. Discover now