51

43 8 2

X1AKOL
active 6 hrs ago

eunsang
guys, sorry di ako
nakapag goodbye ng tama

eunsang
andito na kami sa erport

eunsang
wag nyo sabihin kay Vi kung san ako
pupunta

eunsang
dito na ako mag go goobdbye

eunsang
goodbye na mga tukmol
alagaan nyo mga sarili nyo. no more
to droga para hindi kayo maadik
kay yohan.

eunsang
thank you for taking care  of me. i love u
all.

eunsang
let's meet again
6:38 pm

imy ◼ l. eunsangWhere stories live. Discover now