50

51 8 3

otor's

graduation day.

Magkaiba ang nararamdaman ng dalawa.

Si Vi, makikita mong lalong gumanda pag naka make-up. Masaya ang dalaga dahil, ito na ang pinakahihintay niyang araw, ang grumaduate sa senior high school at makapag-aral sa isang magandang college

on the other hand, eunsang can't ignore the fact na aalis na siya, para kay mama niya to, and he's making Vi happy.

But would she be happy kung wala na siya?

The ceremony go on hanggang sa matapos. Si eunsang ay umalis agad kasama ang nanay niya habang si Vi busy nakikipicture.

"alam nyo ba kung asan si eunsang?"

"eunsang?"

"luh di ba siya pupunta sa bday party este surprise party ko?"

"alam kong pupunta yun ey"

Vi hindi na siya makakapunta.

imy ◼ l. eunsangWhere stories live. Discover now