49

47 9 1

Eunsang
nakain ka na ba?

Vi
why would you care
if hindi mo masusuklian pagmamahal
ko?|

Vi
tapos na po

Eunsang
matulog ka maaga,
and goodluck sa grad
bukas sana mag
mukhang tao ka naman

Vi
tsk mukha naman
akong tao, alien ka
lang talaga.

Eunsang
pRiKi

Vi
tignan mo nageelien ka
na naman

Vi
don't forget na i
love you okay?

Vi
bye

Eunsang
i'm sorry

why do i feel like this
is the last goodbye?|-ang rupok ni Vi

imy ◼ l. eunsangWhere stories live. Discover now