Orator - Krasomówca

35 1 0

Orator - Krasomówca

Pamiętaj, że tłum podburzony przez krasomówce - werbownika, będzie oklaskiwał twój awans z taką samą radością, jak twój upadek.

Tłum, kocha powtarzalność, podział, kłamstwa, przedstawienia, aktorów (2), akty terroru i iluzje, a także idoli, wprowadzających członków stada w zbiorowy trans, rytm (cymantyke (1) - odmienną od falowości rytmu twojego wnętrza), kolor, o ile owo multimedialne przedstawienie, zebranie, misterium ... , nie dotyczy ich samych oraz ich nudnego, ucywilizowanego i ujednoliconego życia (zawodowego, rodzinnego, społecznego ...) ...

Krasomówca, jest obcą naszemu wnętrzu wibracją, tworzącą pociągające nas tony, emocje, których kolorystyka i rytm, zalewa nasze odczucia, stawiające nas po stronie wytworzonej, przez oratora - tezy lub antytezy.

Świadomość, podświadomie obserwuje wykreowaną ideologie wojny, powstania lub rewolucji (4). Ta właściwa postawa względem zarazy, wirusa podziału, wynika z zachowania właściwego rytmu, kolorystyki własnej tożsamości, której alegoria - nadała kształt odwróconego do środka naszego wnętrza - pentagramu (3).

Tożsamość osoby nieświadomej, jest alegorią pentagramu odwróconego w stronę obcej ideologii, która nadaje naszemu wnętrzu, odpowiednią kolorystykę i rytm, który dekonstruuje nasze wnętrze, zespalając się z podniętą, fantazją, skrzywieniem i emocją, obcej osoby, która musi cały czas, utrzymywać swoją ofiarę na odpowiednim poziomie dekonstrukcji, ponieważ obniżenie tonu manipulacyjnego, doprowadza do stopniowego uwolnienia się spod czyjegoś wpływu i logicznego myślenia, wykluczającego zachowania, całkowicie niezgodne z naszą duchowością i prawdziwą tożsamością.

Tożsamość osoby nieświadomej, jest alegorią pentagramu odwróconego w stronę obcej ideologii, która nadaje naszemu wnętrzu, odpowiednią kolorystykę i rytm, który dekonstruuje nasze wnętrze, zespalając się z podniętą, fantazją, skrzywieniem i emocją...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Droga do prawdy

Bez spójności snu, myśli, słowa i działania, nie ma człowieczeństwa, prawdy i równych sobie członków społeczeństwa, kierującego się zasadą samostanowienia, moralności, altruizmu i samoograniczenia ...

Orator

Pozornie, nie można połączyć Hitlera z Jezusem, Mojżesza z Kennedym, Himmlera z JP2, Luthera Kinga z Sokratesem, czy Steve'a Jobsa z Lincolnem ... , ale tak naprawdę, istnieje jeden wspólny klucz, łączący tych ludzi w jedną wspólną sieć - sitwę, a jest nią przynależność do tajnych bractw szamańskich (5).

Hierarchia, przez ideologie krasomówstwa, dąży do powstania ideologii żerowania człowieka, na człowieku, przez magicznie ożywienie rzeczy martwych oraz nieprawdopodobnych, czyniących z wolnych i odrębnych ludzi, proste stada, zniewolonych zwierząt (10).

Jeśli dobrze przypatrzymy się światu, znajdziemy również wspólny klucz, łączący tych ludzi, pomimo dzielącego ich czasu i pozornych zmian ustrojowo - religijnych, ponieważ celem tych ludzi, jest utrzymanie kontroli nad ludzkim kapitałem (8), za pomocą różnych form przemocy, strachu, podniety, deprawacji i manipulacji.

Orator - KrasomówcaPrzeczytaj tę opowieść za DARMO!