For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

CÂU 10: HỆ THỐNG MỤC LỤC TRONG THƯ VIỆN.

2.6K 0 0

CÂU 10: HỆ THỐNG MỤC LỤC TRONG THƯ VIỆN.

Để giới thiệu khối lượng tài liệu của thư viện, người ta thiết lập một danh mục đầy đủ về các loại tài liệu lưu trữ. Danh mục này gọi là mục lục.

Mục lục là tập hợp các biểu ghi tài liệu trong một hay nhiều thư viện được sắp xếp theo hệ thống và được chuẩn bị dưới hình thức in phiếu, hay vi phẩm, hoặc trực tuyến. hệ thống mục lục nhằm giúp độc giả tra cứu tài liệu có trong thư viện hay trong những cơ sở dữ liệu. có 2 loại hệ thống mục lục:

             Mục lục phiếu

            Mục lục trực tuyến

1. Mục lục phiếu

  Bộ phiếu

   ü Phiếu chính: được mô tả theo tác giả hay theo nhan đề

   ü Phiếu phụ gồm:

     Ø Phiếu đề mục: là phiếu chính được đánh máy them tiêu đề đề mục bằng chữ in hoa trên dòng đầu tiên của phiếu chính.

     Ø Phiếu đồng tác giả: tên tác giả thứ 2, thứ 3 được đánh máy thêm trên dòng đầu tiên chủa phiếu chính, mỗi tác giả có 1 phiếu.

    Ø Phiếu nhan đề: nhan đề sách được đánh máy thêm trên dòng đầu tiên của phiếu chính bằng chữ màu đỏ.

ü Phiếu tham chiếu: dẫn từ 1 tiêu đề đề mục không được dung tới một tiêu đề đề mục.

Hệ thống mục lục phiếu

ü Mục lục tách rời: các loại phiếu được xếp riêng ra theo thứ tự chữ cái để tạo thành

Ø Mục lục tác giả

Ø Mục lục nhan đề

Ø Mục lục đề mục.

ü Mục lục từ điển: tất cả phiếu chính và phụ bao gồm tác giả, nhan đề, đề mục và tham chiếu đều được xếp chung theo thứ tự chữ cái.

Ø Trong hệ thống mục lục phiếu, mục lục đề mục là quan trọng nhất, hệ thống mục lục này phản ánh toàn bộ nội dung kho tài liệu của thư viện

2. Mục lục trực tuyến

v Mục lục trực tuyến là 1 phân hệ quan trọng trong hệ thống thông tin tự động hóa của 1 thư viện gồm có 2 chức năng:

ü Quản lí thư viện: quản lí cơ sở dữ liệu, quản lí lưu hành, quản lí độc giả..

ü Phục vụ tra cứu: giúp độc giả truy cập thong tin trong những cơ sở dữ liệu.

v Mục lục trực tuyến là kết quả của việc tự động hóa công tác biên mục. Do đó mục lục trực tuyến đem lại cho người sử dụng nhiều khả năng truy tìm cũng như tiếp cận thông tin hơn mục lục phiếu.

v Hiện nay, phần lớn các mục lục trực tuyến đều cung cấp cho người sử dụng các điểm truy cập chính yếu sau:

ü Tên tác giả

ü Nhan đề

ü Tiêu đề đề mục

ü Số phân loại DDC, LCC….

ü ISBN

ü ISSN

ü Từ khóa 

CÂU 10: HỆ THỐNG MỤC LỤC TRONG THƯ VIỆN.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!