{37} ● instagram ●

393 104 107

virginiapotts

Liked by wanda_maximoff and 45,000 others

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Liked by wanda_maximoff and 45,000 others

virginiapotts @tonystark ❤

View all 3045 comments

tonystark teraz serduszkujesz a i tak nie będziesz nosić :c
virginiapotts ten będę, obiecuję ❤

hawkward600 czekaj...
hawkward600 to znaczy...
hawkward600 ŻE MAMY CO OPIJAĆ
overpoweredfalcon szykuj kieliszki
tonystark kieliszki są dla słabych. Dzisiaj pijemy z gwinta.
wanda_maximoff lecę po aspirynę póki nie jest za późno

sh.carter gratulujemy ❤
overpoweredfalcon ej stary @hawkward600 oni są już jednością
hawkward600 czekaj aż założą wspólne konto
overpowredfalcon weź nie strasz

scottlang jeśli Cię zmusił mrugnij dwa razy
virginiapotts *mruga dwa razy*
scottlang O NIE CO TERAZ.

•            *               ☆         •
    ✧   .           °            *               ☆
°                     •  
             •     *           ✧        °
    ✩  °           .               •               *
W mediach tak uwu. W ogóle tu dzisiaj uwu. 

ps. nie zabiłam cioci May, za bardzo ją kocham

 𝐌𝐚𝐫𝐯𝐞𝐥 ✧ 𝐎𝐮𝐫 𝐰𝐚𝐫𝐬 | Social MediaWhere stories live. Discover now