Chapter 5

2.2K 184 39

Mabigat ang talukap ng aking mga mata nang magising ako kinabukasan.

Inaantok pa ako at gusto ko pang matulog ngunit hindi ko na nagawa pang bumalik sa pagtulog nang makita kong bakante na ang espasyong kinahihigaan ni Navid kagabi.

Tumagilid ako ng higa at tinitigan ang kabilang parte ng kama kung saan nakahiga ang aking asawa kagabi.

Hindi pa rin ako makapaniwala na hinayaan niya akong makatabi siya sa pagtulog. And to think that it was him who asked me to sleep beside him, ah, napakasaya sa pakiramdam. Sa sobrang saya ko ay di na ako nakatulog ng maayos kagabi.

Naghalo-halo ang emosyong nararamdaman ko. Saya, gulat, pagtataka. Hindi rin ako mapakali habang katabi ko siya.

Magkatalikuran kami ngunit iilang dipa lamang ang pagitan naming dalawa. Kung pwede nga lang na yakapin siya ay ginawa ko na but as of now, to do that is too much.

Napangiti ako.

Maybe this honeymoon that they planned for us, isn't bad after all.

Bumangon na ako at nag-inat ng katawan habang nakaharap sa salaming dingding ng aming hotel room.

Muli na naman akong nabighani sa ganda ng Tokyo.

Hindi nga nagsisinungaling ang mga magazines at mga articles na nababasa ko, Tokyo is indeed beautiful.

Nag-iinat pa rin ako nang biglang bumukas ang pinto ng aming hotel room at bumungad si Navid na nakabihis.

"Good Morning." Nakangiting kong bati sa kanya.

Ngunit hindi niya ako pinansin. Isinara lamang niya ang pinto saka siya tumungo sa kama at humiga roon.

He is wearing a wool peacoat and a dark-wash jeans na tinernuhan niya ng kulay brown na snow boots at kulay itim na leather gloves sa kanyang mga kamay.

Tila may pupuntahan siya.

Nakatitig lamang ako sa kanya nang bigla niya akong nilingon na bahagya kong ikinagulat.

He looked at me from head to toe. "Get dress. We're going outside." Seryoso ang boses na saad niya.

Kaagad na namutawi ang malaking ngiti sa aking mga labi.

"Okay." I beamed saka mabilis na tumungo sa banyo.

I took a half-bath at nagsipilyo na rin.

Nang matapos ako sa paglilinis sa aking katawan ay mabilis pa rin ang mga galaw na pumasok ako sa walk-in closet at pumili ng mga damit na susuotin ko.

I chose to wear a striped top, blue skinny jeans tucked in my black boots. I also wear a sherling dark blue parka, a gray beanie on my head and a gray knitted scarf.

Nagsuot na rin ako ng kulay gray na gloves sa aking kamay.

Tiningnan ko ang aking itsura sa harap ng malaking salamin na nasa loob ng closet.

Napangiti ako.

I have always wanted to wear this kind of outfit. Ngunit hindi ko naman magawa sa Pilipinas.

Nang sa tingin ko ay maayos na ang suot ko at ang itsura ko ay excited na akong lumabas mula sa walk-in closet.

Naabutan ko si Navid na nakaupo sa harapan ng lamesa na may nakahanda ng mga pagkain.

Lumapit ako sa kanya. Tiningala naman niya ako. Walang bahid ng kahit anong emosyon sa kanyang mukha.

"Let's eat." Maikling saad niya saka siya nauna nang magsimulang kumain.

The Unloved WifeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon