Câu 3:thất bại của thị trường? Những trường hợp thất bại của thị trường?

12.4K 4 2

Câu 3:Khái niệm thất bại của thị trường? Những trường hợp thất bại của thị trường?

*Khái niệm thất bại thị trường: Thất bại của thị trường là những trường hợp mà thị trường cạnh tranh không thể sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ ở mức như xã hội mong muốn.

*Các trường hợp thất bại thị trường:

-Độc quyền: Khi thị trường chỉ do 1 hay 1 số hãng thống trị thì nguy cơ tồn tại 1 thế lực độc quyền chi phối thị trường là rất lớn. Trong trường hợp đó,lượng hàng hóa sx ra thường không đáp ứng đc nhu cầu của xh

-Ngoại ứng: Là trường hợp xảy ra khi tác động của 1 giao dịch trên thị trường có ảnh hưởng đến 1 đối tượng thứ 3 ngoài ng mua,ng bán nhưng tác động này lại không được tính đến

-Hàng hóa công cộng: Đây là hàng hóa mà lợi ích tiêu dùng của nó chỉ có thể được thụ hưởng chung giữa tất cả mọi người. Những hàng hóa này có thể cho nhiều người được thụ hưởng nhưng không làm giảm lợi ích của người khác và ko dễ gì ngăn cản đc nhữg cá nhân không đóng góp tài chính tiêu dùng hàng hóa công cộng,các doanh nghiệp tư nhân sẽ không cung cấp hàng hóa công cộng mà chính phủ phải cung cấp

-Thông tin không đối xứng: Trên thị trường thườg xuất hiện hiện tượng các bên tham gia có lượng thong tin khác nhau gọi là thong tin không đối xứng. Hiện tượng này sẽ tạo sự thiệt thòi cho bên không đầy đủ thông tin so với bên kia,buộc chính phủ phải can thiệp

-Bất ổn định kinh tế: Lạm phát và thất nghiệp là căn bệnh cố hữu của nền kinh tế gây ra nhiều tổn thất cho xh,tạo nên sự bất ổn định kinh tế,buộc chính phủ phải can thiệp.

-Mất công bằng xã hội: Sự không hoàn hảo của thị trường thường dẫn đến sự thiếu công bằng trog xh.Do đó chính phủ phải có trách nhiệm phân phối lại thu nhập, trợ giúp trợ cấp cho các đối tượng nghèo tạo sự bình đẳng về cơ hội cho các cá nhân trong xh

-Hàng hóa khuyến dụng và phi khuyến dụng:

+Hàng hóa khuyến dụng là những hàng hóa hay dịch vụ mà việc tiêu dung chúng có lợi cho cá nhân và xh nhưng các cá nhân k tự nguyện tiêu dung buộc chính phủ phải bắt buộc họ sử dụng

+Hàng hóa phi khuyến dụng là những hàng hóa và dịch vụ mà việc tiêu dung chúng có hại cho cá nhân và xh nhưng các cá nhân k tự nguyện từ bỏ,buộc chính phủ phải có biện pháp k khuyến khích hoặc ngăn cấm việc sử dụng.

Câu 3:thất bại của thị trường? Những trường hợp thất bại của thị trường?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!