[Homi] Đơn số 2

1.6K 7 6
                  

- Đơn:

Số: 2

Tên: Cas

Acc nhận: acc này

Acc trả payment: _cascute2508_ 

Thể loại: Stock anime, ảnh couple nam nữ hiện đại, xung quanh là tuyết mùa đông.

Yêu cầu: Couple mặt phải khá buồn, quay lưng với nhau.

Hạn: 5 ngày

Collector: @Homi_Suri

Thanks Team

*Bổ sung: Số lượng: 10 mỗi stock; Ảnh couple không cần tuyết*

- Trả đơn:

+ Stock anime: 

+ Stock anime: 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Đóng] HLs Team | Collect ShopNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ