34

57 10 2

this is my choice, to live in US for the
rest of my life.


jonks,, uuwi din naman ako
dito pero mahirap na


you'll be happy with him, i'm sorry
i could'nt fill what's missingi started something i can't even finish


i'm weak, d ko man lang siya pinaglaban
sabi ni mama


it's for mama too, naghihirap lang siyang
naghihintay na ibalik ang dati


mama ko talaga siya eh, parehas kami ng nadarama ngaun.

maraming chix dun so goodluck to me.

goodbye junho

goodbye Vi


weyt weyt weyt

after grad. pa kami aalis-sorry ebriwan

imy ◼ l. eunsangWhere stories live. Discover now