32

51 9 2

Violet Kim added Koo Jungmo,
Hwang Star and more...

Violet change the group name to
VIOLET SURPRISE PARTY

Vi
add nyo na lang ung wala pa

Violet Kim left the group.

Wonjin
sira

Jungmo
nakalimutan natin next week na pala

Star
kau na bahala jan

Minhee
nakawala baboy namin

Risa
wag na magsurprise,, sayang pera

Merit
gaga

Yohan
onga nu ala namang ganyan
pag bertday namin eh

Dongpyo
si jungmo at eunsang nalang mangsurprise
total,, gusto nila si Vi eh

Dohyon
basta pafuds sasama ako

Star
bukas ung share nyo

Hyeongjun
asan ba si priki?

Minhee
d na nga sumasama satin un eh
palaging nasa txt squad.

-lame

imy ◼ l. eunsangWhere stories live. Discover now