Luat giao thong duong bo 2010

7K 0 1

LUẬT

<P align=center><B>GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ</B></P>

<P align=center><B>CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ TƯ</B></P>

<P align=center><B>SỐ </B><B>23/2008/QH12 </B><B>NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2008</B></P>

<P align=center><B> </B></P>

<P><I>Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;</I></P>

<P><I>Quốc hội ban hành Luật giao thông đường bộ.</I></P>

<P align=center> </P>

<P align=center>CHƯƠNG I</P>

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

<P>Luật này quy định về quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.</P>

<P><B>Điều 2.</B><B> Đối tượng áp dụng</B></P>

<P>Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.</P>

<P><B>Điều 3. Giải thích từ ngữ</B></P>

<P>Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:</P>

<P>1. <I>Đường bộ</I> gồm đường, cầu đường bộ,<I> </I>hầm đường bộ, bến phà đường bộ.</P>

<P>2. <I>Công trình đường bộ</I> gồm đường bộ, nơi dừng xe, đỗ xe trên đường bộ, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu, rào chắn, đảo giao thông, dải phân cách, cột cây số, tường, kè, hệ thống thoát nước, trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm thu phí và các công trình, thiết bị phụ trợ đường bộ khác.</P>

<P>3.<B><I> </I></B><I>Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ</I> gồm công trình đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và các công trình phụ trợ khác trên đường bộ phục vụ giao thông và hành lang an toàn đường bộ.</P>

<P>4.<I> Đất của đường bộ</I> là phần đất trên đó công trình đường bộ được xây dựng và phần đất dọc hai bên đường bộ để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ. </P>

<P>5.<B><I> </I></B><I>Hành lang an toàn đường bộ</I> là dải đất dọc hai bên đất của đường bộ, tính từ mép ngoài đất của đường bộ ra hai bên để bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.</P>

<P>6. <I>Phần đường xe chạy</I> là phần của đường bộ được sử dụng cho phương tiện giao thông qua lại. </P>

<P>7. <I>Làn đường</I> là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn. </P>

Luat giao thong duong bo 2010Đọc truyện này MIỄN PHÍ!