♕ 11 ♕

3.8K 182 3
                  

Callme_songngu

Callme_songngu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


3,675 likes

Callme_songngu Ahihi, mình chỉ để đây và không giải thích gì thêm <3

Callme_songngu đã tắt tính năng bình luận

---

ketket

3,213 likes

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


3,213 likes

ketket Kỉ niệm 3 năm cùng em <3

ketket Tao biết tụi mày sẽ cmt chửi tụi tao nên tao đã tắt cmnr, lêu lêu chúng mày

ketket đã tắt tính năng bình luận

---

Trại tâm thần 12a2

Sagitt_

Đậu mé nó

Tao tức đéo chịu nỗi

Ari_bachduong

Vậy là tụi vụng trộm với nhau cả 3 năm rồi

Leo_soaity

Vãi cả vụng trộm

Lib.tb

Trong khi tụi mình chờ ở đây một câu giải thích thì chúng nó lại dắt tay nhau vi vu đi chơi

Kimnguu__

Chơi vậy ai đụ

Lib.tb

Tụi nó tự đụ nhau

Gemini_st

Vãi con Bình

Nói chuyện là muốn vả vào mồm :))

[ 12 chòm sao ] Insta ♕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ