{33} ● instagram ●

463 111 107

dr.banner

Liked by sh

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Liked by sh.carter and 9,000 others

dr.banner

View all 1034 comments

overpoweredfalcon to jest Natasha?
wanda_maximoff Chyba tak
overpoweredfalcon Co ona robi z Bannerem? @imjamesbarnes
imjamesbarnes Wyszli razem.
overpoweredfalcon Po co?
imjamesbarnes porysować razem kredą na chodniku, no kurwa
hawkward600 czemu Bruce wstawia zdjęcia Natashy na swój instagram, tak w ogóle?
imjamesbarnes najwyraźniej nie mają  potrzeby żeby się kryć
steverogers18  przykro mi
imjamesbarnes przyzwyczaiłem się.
wanda_maximoff dzwoniłeś do niej? Wiesz gdzie jest?
imjamesbarnes Oczywiście że nie odbiera, czego się spodziewałaś?

tonystark @nat.romanoff zapalniczkę oddaj
overpoweredfalcon jebać zapalniczkę mamy większe problemy.
tonystark czekaj, czemu to zdjęcie jest na instagramie Bannera

        *   ☆             •
✧    .       °             *      ☆
°             •
•         *       ✧     °
✩      °            .                •   *

 𝐌𝐚𝐫𝐯𝐞𝐥 ✧ 𝐎𝐮𝐫 𝐰𝐚𝐫𝐬 | Social MediaWhere stories live. Discover now