{PDF Epub} Download Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldır

0 0 1
                     

Simple Way to Read / Download Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım in PDF, EPub, Mobi, Kindle eBook and other supported formats.

How to Read / Download Suffa Meclisleri Kuran Dersleri:
- Scroll down to comments
- Click the link.
- Get your file
- Wish you have good luck and enjoy reading your book.Read Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım PDF
Read Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım Kindle
Read Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım ePub
Read Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım Mobi
Read Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım DaisyDownload Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım PDF
Download Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım Kindle
Download Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım ePub
Download Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım Mobi
Download Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım Daisy

READ COMMENTS FOR THE LINKREAD COMMENTS FOR THE LINKREAD COMMENTS FOR THE LINKREAD COMMENTS FOR THE LINKBook Overviews:
Top Book, Top Author, Top Genre.

Kur'ân Dersleri Suffa Meclisleri'nin dördüncü yılında konu, Aziz Kitabımız olan Kur'ân-ı Kerîm'di. 32 ders boyunca Kur'ân-ı Kerîm'i farklı yönleriyle tanımaya, onunla derin ve daha samimi bir şekilde tanışmaya, elbette meseleyi sadece bilgi boyu-tunda bırakmadan o hakikatleri hayatımıza taşımaya çalışacağız. Hazırladığımız bu müfredatın/kitabın, her dersi 13 bölümden oluşuyor. 1. Ana Metin: Kur'ân-ı Kerîm'in muhtevası, değeri, ona iman edenlere yüklediği mükellefiyetleri, inkâr edenlerin karşılaşacakları durumlar ve daha birçok konuya metin kısmında temas edildi. Metinlerin büyük bir kısmı 2005 yılında kaleme aldığımız ve bugünlerde yeniden gözden ge-çirip güncellediğimiz "101 Cevapla Kur'ân Nedir?" ya da alt başlığı ile "Vahyi Hayata Taşımak" adlı eserimizden alındı. 2. Kur'ân İklimi: Ana metne uygunluk arz eden ayetleri ihtiva etmektedir. Arapçaları ile beraber verilen söz konusu ayetler, gerek ezberlenerek ge-rekse çeşitli tefsir kitaplarına müracaat edilerek anlaşılmaya çalışılmalı ve Kur'ân'ın o dirilten iklimine girmeye gayret edilmelidir. 3. Nebevî Seda: Hz. Peygamber'in (sas) Kur'ân'ın değer ve kıymetine, onun muhataplarına yüklediği görev ve sorumluluklara dikkat çeken 32 tane hadisten oluşmaktadır. Bu hadisler de Arapça metinleri ile beraber verilmiş, kaynakları belirtilmiştir. Elbette bu hadislerden de daha fazla istifade etmenin yolu, hadislerin geçtiği şerh kitaplarına müracaat et-mektir. 4. Örnek Şahsiyetler: Kur'ân-ı Kerîm'in insanlığa örnek şahsiyetler olarak tanıttığı, çoğu peygamber olan 32 şahsiyeti en temel özellikleri ile anla-tan ayetlerden oluşmaktadır. 5. İbret Şahsiyetler: Bu başlık altında da 32 tane ibret şahsiyet, ayetler ışı-ğında tanıtılmaktadır. Menfî örnekler üzerinden müspet davranışların tespiti açısından önemli olan bu bahis, başta Firavun, Nemrud, Kârûn, Hâmân, Bel'am olmak üzere 32 şahsiyeti nazarlara vermektedir. 6. Kur'ân Kavramları: "Eşya zıtları ile bilinir" ilkesi gereğince 32 tane kav-ram zıtları ile birlikte kısa, öz; ama mesaj ihtiva eden bir özellikte anla-tılmaya çalışılmıştır. İman-Küfür, Tevhid-Şirk, Hak-Batıl, Hidâyet-Dalâ-let, Adalet-Zulüm, Helal-Haram, Ma'ruf-Münker, Hayır-Şer, Âlim-Cahil ve daha nice Kur'ânî kavramlar bu başlık altında işlenmiştir. 7. Kur'ân'ın En'leri: Bu bahiste Kur'ân-ı Kerîm'in en temel özellikleri kısa ve vurgulu bir şekilde aktarılmıştır. Mesela, Kur'ân-ı Kerîm'in en uzun ve kısa sûreleri/ayetleri, en çok geçen kelime, en az geçen kelime, en çok geçen cümle, en çok geçen peygamber, en az geçen peygamber gibi teknik sayılabi-lecek konulara yer verilmiştir. 8. Hz. Peygamber'in (sas) Dünyasında Kur'ân: Kur'ân'ın ilk muhatapı olan Efendimiz'in (sas) dünyasında ilahî kelamın nasıl yer edindiğini anlaya-bileceğimiz bazı örnekler bu bölümde aktarılmıştır. 9. Ahlâkı Kur'ân: Bu bahiste ahlakın temeli olan Kur'ân-ı Kerîm'den, en önemli 32 ahlakî ilkeye değinen ayetler aktarılmıştır. 10. Davası Furkân: Burada ise yine 32 ayet üzerinden bir Müslüman'ın ha-yatında olması gereken mücadele, gayret ve sorumluluk nazarlara veril-miştir. 11. Nûr Çeşmesi: Asrımızın önemli bir Kur'ân tefsiri olan Risale-i Nur'dan Kur'ân ile alakalı 32 cümle bu bahiste paylaşılmıştır. 12. Kur'ân'ın Şahitleri: Son vahyin ilk muhatapları olan sahâbe neslinin özellikle Kur'ân anlayışlarını öğrenebileceğimiz örnekler üzerinden çok mühim tablolar paylaşılmıştır. 13. Kur'ân'ın Sevdalıları: Kitabımızın son bahsi olan bu bölümde en hayırlı ikinci nesil olan Tabiîn neslinden başlayarak yolumuzu aydınlatan bü-yüklerin dünyasında Kur'ân'ın yerini anlayabilmek için çeşitli örnekler anlatılmıştır.


Why Must Read Online and Download Books?
Get Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım. Full supports all version of your device, includes PDF, ePub and Kindle version. All books format are mobile-friendly. Read online and download as many books as you like for personal use. Join over thousands happy readers, and cancel the membership at anytime as you like if not feel satisfied.

Tags: Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım pdf, Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım epub, Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım pdf, Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım epub, read online Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım, Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım read online, read Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım online, download Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım, Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım download, read online Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım pdf, Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım read online pdf, read Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım, download Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım, Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım download pdf, Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım download, Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım pdf online.

============================================================
B.O.O.K Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım Ebook.
Ebook Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım Kindle.
BEST! Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım Rar.
Best Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım Zip.
!BEST Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım Mobi Online.
Best! Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım Audiobook Online.
D.o.w.n.l.o.a.d Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım Review Online.
Best Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım Read Online.
B.e.s.t Suffa Meclisleri Kuran Dersleri by Muhammed Emin Yıldırım Download Online.


Data BaseWhere stories live. Discover now