Chapter 1

4 0 0

Riiiingggg!!Riiinggg!!

(alarm clock yan wag ka he he)

Riiiingggg!! Riiinggg!!

Damn that alarm!

Kinuha ko yung alarm clock and then binato ko siya sa pader!

"Ugh!!"

Knock! knock!

"Lady Thea are you awake?"

"Why?!! " pasigaw kong sabi

"Tawag po kayo ni Master, pumunta ka daw po sa office niya Lady Thea"

"Susunod ako!"

"Okay po Lady Thea"

Bakit kaya ako pinapatawag ni tito?

Bumangon na ako at ginawa ang morning rituals ko

Paglabas ko galing banyo ay pumunta na ako sa closet ko and then pumili ako ng black shirt, black pants and rubber shoes na itim.

Pumunta ako sa harap ng salamin at naglagay ng eye liner sa ilalim ng mata para cool hehe

Pagkatapos ay pumunta na ako sa office ni tito, kumatok muna ako

Knock! Knock!

"Come in!"

Dahan dahan kong kong binuksan ang pinto at pumasok na ako

"Have a sit" si tito

Naupo na ako sa harap niya

"Why?" dineretso ko na siya

"You have to go back in the Philippines"

"Why?"

"You need to manage my school na magiging sayo na rin"

"And then?"

"Kailangan mo ring mag aral doon"

"Okay, if that's what you want"

"Osige mag impake kana"

"Kelan ba?"

"Mamaya"

WTF??!!

Mamaya agad??!

To be continued~

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Hehe ayos lang ba?  Di ba pangit?

Pleeeeease suppooort!!😄

Thaaaank youuuuu!! ❤❤

THE GIRL WITH THE PURPLE HAIRWhere stories live. Discover now