Author's note:

4 0 0

Bawal pong kopyahin hehe, Pawang kathang isip ko lamang ito so guys wag kayong magagalit Kung pangit. Hehe pero basahin niyo pa rin kasi matutuwa talaga kayo. And may kasama rin siyang action.

Bawal pong kopyahin kasi may multa!  Haha jokee! 

Pero please support niyo po tong story koo.

Thank youuuu a looot!!

THE GIRL WITH THE PURPLE HAIRWhere stories live. Discover now