PROLOGUE

120 12 5
                     

IVORY and DENISE has always been bestfriends for who knows how long.

Ivory is the shy and nerdy type while Denise is the witty and the more adventurous one.

Simula pagkabata ay palagi na silang magkasama. Magkasamang napapagalitan, magkasamang tatawa, iiyak at kung ano-ano pa. Dahil madalas ay mas pasaway si Denise, siya itong palaging pasimuno sa lahat ng kalokohan.

Malapit ng magpasukan sa eskwela. Ang araw kung saan pinakahihintay na mangyari nilang dalawa.

Pareho silang may malungkot na kuwento sa bahagi ng kanilang buhay. Kulang sila ng pagmamahal at atensyon kaya naman halos dumikit na ang mga bituka nila sa isa't isa. Pareho silang may broken family—

Si Denise ay wala ng ama, sumama ito sa kapitbahay nilang nagtitinda ng mga borloloy. Ang ina naman niya'y isang kalapating mababa ang lipad. Mahirap lamang ang buhay nila at halos siya na ang ama't ina sa kaniyang tatlong kapatid, dahil siya ang panganay sa kanila.

Si Ivory naman ay masasabing may-kaya ng kaunti sa buhay. Abroad naman ang papa niya na single father na rin. Sumama ang ina sa puti na nakausap sa internet.

Malungkot man ang kuwento sa likod ng kanilang mga ngiti ay binabaliwala na lamang nila iyon. Sabi pa nga ni Denise habang sila'y nakatambay, "O, e ano naman kung hindi kompleto ang pamilya natin?" Patayo niyang sambit matapos ay nakangising nilingon si Ivory na nakatingin lang sa kaniya. "Ang importante naman doon ay kompleto ang bawat parte ng katawan natin. Kaya nating gawin ang lahat ng gusto natin at nasa atin naman iyon pareho kung tutulad tayo sa kanila.” pagtatapos niya matapos ay tumawa na ikinahalakhak ni Ivory." Yeah. Tama ka diyan!" Pasigaw namang tugon ng huli. Kasalukuyan silang nasa isang burol niyon at nakaupo sa lilim ng isang puno ng mangga. Makikita sa ulap ang napakagandang sinag ng papalubog na araw, at ang mga ibong naghahanap na ng kanilang matutuluyan sa pagsapit ng dilim.

Bumalik sa pag-upo si Denise at tinabihan si Ivory. "Malapit na ang pasukan natin, Den. Anong plano mo?” Mayamaya'y tanong ni Ivory sa nakahalukipkip na si Denise sa kaniyang balikat.

Isang mahinang ungol lamang ang itinugon ni Denise matapos ay niyakap siya ng mahigpit. "Bibigyan mo ba ako ng notebook papel at ballpen?” Tanong nito.

"Hm..." kunwari ay nag-iisip na sambit ni Ivory. Mayamaya'y napangisi at biglaang tumayo, "Kung mahahabol mo ako!” Sigaw niyang sambit matapos ay kumaripas ng takbo.

Napanguso si Denise at napaisip sa kung ano ang kagaganap lamang. Nang matauhan ay agad na tumayo at hinabol si Ivory. "Napaka-easy naman pala." aniya humalakhak. “Humanda ka sa'kin kapag mahawakan kita!”

Their friendship is the strongest, until that day— where they try to look love with themselves... That day they knew, what consequences they might end up with.


Disclaimer:
This is a work of fiction. Names, characters, businesses, places, events and incidents are either the product of the author's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons; living or dead or actual events is purely coincidental.

Do not distribute, publish, transmit, modify or create derivative works from or exploit the contents of this in any way. Please obtain permission from the author.

©BRUHANGMEOW
      — So excited to share with you all this story of Denise and Ivory. I hope to have your support here as well and also wishing you could leave feedbacks and a vote before you leave.

Check my description panel to check all my accounts if you're interested in getting to know me, because I'm as interested as you too. Cheer up!

𝗕𝗲𝗻𝗱𝗲𝗱 𝗙𝗮𝘁𝗲 || 𝗢-𝗚 (𝗴𝘅𝗴) Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon