Hoofdstuk 9 - Dichterbij

Start bij het begin

Dart stapt uit het vliegtuig en kijkt op zijn telefoon. Hij ziet Jakes bericht en glimlacht. Hij loopt sneller, dankbaar dat hij alleen handbagage bij zich heeft. Jo staat bij de gate te wachten en knijpt zenuwachtig in Jakes hand. Ze laat Jakes hand los, zodra ze Dart ziet en rent op hem af. Dart tilt haar op en houdt haar stevig vast, terwijl hij haar kust. Ze onderbreken de kus en Jo glijdt langzaam langs zijn lichaam tot haar voeten weer op de grond staan. Ze kijkt hem met zo veel liefde in haar ogen aan, dat het zijn hele lichaam verwarmt. Hij trekt haar stevig tegen zich aan en kijkt naar Jake, die breed lachend aan komt lopen. "Hé Dart, welkom thuis. Ik zal je tas dragen, want jij hebt betere dingen te doen met je handen." Ze lopen alle drie lachend richting de auto. Dart tilt Jo's hand naar zijn lippen en kust haar vingers. Jo knijpt in zijn hand en lacht. Op dit vliegveld vol mensen, heeft ze alleen maar oog voor hem. Ze komen bij de auto aan en Jake gooit Darts tas in de kofferbak, voordat hij de achterdeur open doet en tegen Jo zegt dat ze moet gaan zitten. Zodra ze op de achterbank zit, haalt Jake de ketting uit zijn broekzak en geeft hem aan Dart. Dart lacht naar Jake, haalt een nieuwe ketting uit zijn zak en hangt de bedeltjes eraan. Dart opent de achterdeur en gaat naast Jo op de achterbank zitten. Jo lacht naar hem, hij trekt haar met een grijns op schoot en kust haar lippen langzaam. "Doe je ogen dicht Jo. Ik heb een verrassing voor je." Jo sluit haar ogen en voelt hoe Dart haar vlecht optilt en haar nek kriebelt. Hij geeft haar een kus op haar wang en zegt: "Zo klaar. Perfect!" Jo doet haar ogen open en kijkt naar de bedeltjes om haar nek. Met tranen in haar ogen kust ze de hangers. Ze knuffelt Dart stevig, heel blij dat ze de ketting weer om heeft. "Ik weet dat ik dit al eerder gezegd heb, maar ik doe hem nooit meer af." Ze kussen elkaar lang en diep, helemaal in hun eigen wereldje, totdat de auto stopt. Ze onderbreken de kus en blozen allebei een beetje verlegen. Jake schraapt zijn keel en zegt: "Zie je wel Jo? Het is maar goed dat ik die tosti's heb gegeten." Jo lacht samen met Jake en glijdt van Darts schoot om uit te stappen. Jake doet de kofferbak open en Dart haalt zijn tas eruit. Jake knipoogt naar Dart en zegt: "Ik zou je willen uitnodigen voor een drankje, maar ik denk niet dat je hoofd daar op dit moment naar staat." Dart bloost en kijkt naar Jo. Jo kust Jake op zijn wang, bedankt hem en zegt dan opgewekt: "Tot morgen, grote broer."

Ze pakt Darts hand vast en trekt hem achter zich aan, richting zijn huis. Dart volgt haar, een beetje van slag door de hele situatie. Jo draait zijn deur open met de sleutel die hij haar gegeven heeft en loopt naar binnen. Ze draait zich om en kijkt hem aan. Hij gooit zijn tas opzij en doet de deur dicht. Hij doet een stap naar Jo toe en wacht dan op een teken van haar. Jo bijt in haar lip en knikt nerveus. Hij tilt haar op met een grom en loopt richting de keuken. Hij zet haar neer op de ontbijt-bar en leunt naar haar toe voor een wilde kus. Ze beantwoordt zijn kus net zo wild en kreunt zachtjes, terwijl ze aan zijn haar trekt. Hij onderbreekt de kus en kijkt haar aan met een twinkel in zijn ogen en een scheve glimlach. "Misschien moet je me even knijpen." Jo kijkt hem vragend aan en hij zegt: "Ik heb hier zo vaak gezeten, starend naar de poster. En gewenst dat je precies zo op de bar zou zitten." Hij kust haar weer en Jo legt haar armen in zijn nek. Ze knijpt grinnikend in zijn nekvel. "Au! Nou dat is duidelijk, ik droom niet." Ze lachen samen, tot Canelle op de bar springt en om aandacht vraagt. Jo aait hem blij en plant een kusje op zijn kop. Dart staart naar de kat en gromt. Hij tilt Canelle op en zet hem op de grond: "Ze is van mij!" Jo lacht om zijn bezitterigheid en knuffelt tegen hem aan. Hij steekt zijn neus in haar haar en ademt haar geur in, voordat hij haar in haar ogen kijkt. "Vertel me wat je wil Jo. Moeten we praten? Heb je honger? Wil je meer kussen?" Ze denkt even na en beantwoordt hem dan eerlijk: "Ik denk dat we moeten praten. Ik wil graag jouw kant van het verhaal horen. Het is vast even zwaar, maar we moeten alles delen. En daarna hoeven we het nooit meer over Anna te hebben." Dart knikt en zucht. "Ja, je hebt gelijk. Het onderwerp vermijden lost niets op. Wil je op de bank zitten?" Jo glijdt van de bar en loopt de keuken in om thee te zetten. Dart loopt naar de woonkamer en gaat op de bank zitten, zich zo goed mogelijk voorbereidend op het komende gesprek.

Nog niet verslagenWaar verhalen leven. Ontdek nu