fifty three.

153 12 0

son dongpyo
active now

dongpyo:
o san ka nanaman
pupunta

dongpyo:
rinig na rinig yung pagsara
ng pinto ah

dongpyo:
galet na galet gustong
manaket ?????

denise:
si yohan kase ampota

denise:
magpapasama para kumain ng
cotton candy kaines

dongpyo:
bobo ka sinamahan mo
naman ????????

dongpyo:
sus

dongpyo:
aminin mo na kaseng gusto
mo siya

denise:
lOlz dami mong alam nasa harap
na kasi siya ng bahay eh alangan
namang i-ditch ko pa kahiyaa

dongpyo:
balakajan

steal : yohanWhere stories live. Discover now