{30} ● instagram ●

490 119 107

shuriprincess

Liked by imjamesbarnes and 15,000 others

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Liked by imjamesbarnes and 15,000 others

shuriprincess @tchalla.udaku chociaż zdjęcia robisz ładne

View all 5,030 comments

tchalla.udaku zapomniałaś dodać że ogólnie jestem najlepszym i najcudowniejszym bratem na świecie
shuriprincess A skromność jest twoja najmocniejszą stroną
tchalla.udaku to chyba oczywiste XD
shuriprincess oczywiście, jesteś najlepszym i NAJSKROMNIEJSZYM bratem w najbardziej c00l butach jakie widziałam
tchalla.udaku ta są iście królewskie sandały dziewczyno

peterparker2013 piękna ❤
shuriprincess odprowadzić Cię z powrotem?
peterparker2013 gdzie?
shuriprincess do friendzone z którego właśnie próbowałeś uciec
peterparker3013 łamiesz mi serce :c
shuriprincess nie chciałam :c
peterparker2013 CHCIAŁAŚ
shuriprinsess masz rację, chciałam
peterparker2013 idę płakać i jeść lody
shuriprincess to idę z tobą xD

•               *       ☆     •
✧     .    °        *       ☆
°              •
•       *    ✧        °
✩       °                .    •    *

Miss me?

*świerszcze*

 𝐌𝐚𝐫𝐯𝐞𝐥 ✧ 𝐎𝐮𝐫 𝐰𝐚𝐫𝐬 | Social MediaWhere stories live. Discover now