 Uşoară: 60-70 mmHg

 Medie: 45-60 mmHg

 Severă: < 45 mmHg

• Hipercapnie = creşterea PaCO2

 Uşoară: 45-50 mmHg

 Medie: 50-70 mmHg

 Severă: >70 mmHg

UTILITATEA PRACTICĂ:

1. SINDROM BRONSIC OBSTRUCTIV (disfuncţie ventilatorie obstructivă):

• VR şi CRF crescute,

• CV normală sau scăzută (creştere imp. a VR),

• VEMS şi VEMS/CV scăzute,

• PEF, VEmx50, Vemx25 scăzute.

2. SINDROM RESTRICTIV (disfuncţie ventilatorie restrictivă):

• VR şi CRF normale sau scăzute,

• CV scazută,

• VEMS nemodificat, VEMS/CV crescut,

• PEF, VEmx50, Vemx25 nemodificate.

INSUFICIENŢA RESPIRATORIE

Definiţie:

• Incapacitatea aparatului respirator de a-şi îndeplini fcţ. , asigurarea schimburilor gazoase între aerul alveolar şi capilarele pulmonare, în repaus şi la efort;

• Afirmată prin măsurarea gazelor sanguine (în sângele arterial, met. Astrup): PaO2 sub 60 mmHg şi/sau Pa CO2 peste 46 mmHg

Clasificare:

1. După evolutie:

• Acută: debut recent (ore, zile), poate complica boli cu debut recent sau boli cronice, gravitatea depinde de rapiditatea instalării IR, ap. acidoză respiratorie;

• Cronică: se dezv. în luni, ani, mec. compensatorii pot contribui la ameliorarea transp. O2 şi la tamponarea acidozei respiratorii.

2. D.p.d.v. fiziopatologic:

• IR fără hipercapnie: hipoxemie, PaCO2 VN sau scăzută, mec. principal: alterarea rap. ventilaţie/perfuzie;

• IR cu hipercapnie: hipoxemie cu hipercapnie, mec. principal: hipoventilaţia alveolară.

3. După pH:

• Compensată: hipoxemie moderată, pH-ul sanguin VN

• Decompensată: acidoză respiratorie: hipoxemie moderată sau severă, hipercapnie medie sau severă, pH sub 7,35

Tablou clinic:

- manif. clinice sunt date de hipoxemie, hipercapnie şi acidoza respiratorie:

1. Hipoxemia acută:

 Dispnee cu tahipnee,

 Tahicardie, HTA; forme severe, instalate brusc: bradicardie, hTA (şoc),

 Tulb. neurologice: instabilitate motorie, alterarea ideaţiei,

 Cianoză (buze, mucoase, unghii).

2. Hipoxemia cronică:

 Modific neurologice: somnolenţă, lipsă de atenţie, apatie, astenie, lungirea timpului de reacţie, schimbarea personalităţii,

 Modific cardio-vasculare: hipertensiune pulmonară HTP (vasoconstricţie arteriolară det. de hipoxemia din capilarele alveolare si pH-ul acid din micile artere pulmonare), cord pulmonar cronic,

med int2Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum